Органи дихання людини

Органи дихання забезпечують надходження в організм кисню, необхідного для процесів окислення, і виділення вуглекислого газу, що є кінцевим продуктом обмінних процесів. Потреба в кисні для людини важливіше, ніж потреба в їжі або воді. Без кисню людина гине протягом 5-7 хв, у той час як без води він може прожити до 7-10 днів, а без їжі – до 60 днів. Припинення дихання веде до загибелі насамперед нервових, а потім і інших клітин. У диханні виділяють три основні процеси: обмін газів між навколишнім середовищем і легенями (зовнішнє дихання), обмін газів у легенях між альвеолярним повітрям і кров’ю, обмін газів між кров’ю і межтканевой рідиною (тканинне дихання).

Фази вдиху і видиху складають дихальний цикл. Зміна обсягу грудної порожнини відбувається за рахунок скорочень інспіра-раторних і експіраторних м’язів. Основний інспіраторной м’язом є діафрагма. Під час спокійного вдиху купол діафрагми опускається на 1,5 см. До інспіраторним м’язам відносяться також зовнішні косі міжреберні і межхрящевимі, при скороченні яких ребра піднімаються, грудина зміщується вперед, бічні частини ребер відходять в сторони. При дуже глибокому диханні в акті вдиху бере участь ряд допоміжних м’язів: грудино-ключично-сосцевід-ні, сходові, велика і мала грудні, передній зубчастий, а також м’язи, що розгинають хребет і фіксують плечовий пояс (трапецієвидна, ромбовидна, піднімає лопатку).

При активному видиху скорочуються м’язи черевної стінки (косі, поперечна і пряма), в результаті зменшується обсяг черевної порожнини і підвищується тиск в ній, воно передається на діафрагму і піднімає її. Внаслідок скорочення внутрішніх косих і міжреберних м’язів опускаються і зближуються ребра. До допоміжних експіраторним м’язам відносяться м’язи, що згинають хребет. Органи дихання діляться на дихальні шляхи, по яких вдихається та видихається повітря циркулює в легені і з легких, і дихальну частину (легкі), де відбувається газообмін між кров’ю і повітрям (рис. 20).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Органи дихання людини