Орган Корті

Орган слуху – кортів орган, що знаходиться в равлику. У ньому розрізняють два типи клітин: опорні й волоскові, що сприймають звукові коливання. Характерна особливість волоскових клітин – наявність на їх вільної поверхні 10-20 волосків. Кортієв орган розташований на основній мембрані, яка містить близько 24 000 поперечних волокон, дуже пружних і слабко один з одним пов’язаних. Закінчення улиткового нерва пов’язані з рецепторами – слуховими волосовими клітинами, розташованими 5 рядами уздовж основної перетинки. У внутрішньому ряду налічується 3500, а в 4 зовнішніх – по 5000 волоскових клітин, тобто всього на слуховий перетинці мається 23500 нервових закінчень. Слуховий нерв, що складається з улиткового і вестибулярного нервів, містить близько 30 000 нервових волокон. До слухового аналізатору великих півкуль надходить приблизно 1 млн. 200 тис. нервових волокон. Велика частина слухових шляхів перехрещується і надходить у скроневу частку протилежної сторони.

Дослідження биопотенциалов волокон улиткового нерва виявило, що кожне з складових його волокон відповідає на звук певної частоти. Таким чином, розрізнення, аналіз звуків відбувається в органі Корті, який працює як детектор, відповідаючи тільки на певний звук, і як трансформатор, перетворюючи звук в нервові імпульси.

Область звукових сприйнять. Вухо людини сприймає коливання хвиль частотою від 16 до 20000 Гц (від 12-24 до 18000-20 000 Гц). Чим більше амплітуда звуків, тим більше чутність. Частота коливань вище 20000 Гц відноситься до області ультразвуково, нижче 16 – інфразвуків. У дітей верхня межа слуху вище і досягає 22 000 Гц. Найбільша гострота слуху в 14-19 років. У літніх людей у зв’язку з пониженням слуху вона нижча і доходить до 15 000 Гц і нижче. Зона найбільшої гостроти слуху до 40 років 3000 Гц, від 60 років і більше 1000 Гц. У багатьох тварин верхня межа слуху вища, ніж у людини. Наприклад, у собак вона доходить до 38 000 Гц, у кішок – 70 000, у кажанів – 100 000 Гц. Всього вухо людини розрізняє по висоті 4000-4500 різних звуків. Точність розрізнення частоти звуку слуховим аналізатором людини досягає 0,2%.
Тимчасової поріг слуху з віком зменшується. У дітей 8-10 років він дорівнює 12-15 мс, а в 25 років – 3-5 мс.

Збудливість слухового аналізатора вимірюється найменшою силою звуку, що викликає слухове відчуття. Її можна виразити в одиницях енергії або тиску, яке виробляє звукова хвиля в 1 с, діючи перпендикулярно на площу в 1 см2. Цю величину можна виразити в ергах на 1 см2 / с, або в мікроватах. За нульовий рівень прийнята сила звуку в 1000 Гц в повній тиші. Енергія цього звуку дорівнює 10-16 Вт на 1 см2 при Ю-2 Дж на 1 см2 / с. Вухо людини найбільш емоційно до звуку в області від 1000 до 4000 Гц, що має значення для сприйняття голосу. Нижче 1000 і вище 4000 Гц збудливість вуха сильно знижується. Наприклад, для частот 2000 і 60 Гц відзначається різниця звукового тиску в 3000 разів, а за силою звуку – в 25 000 000 разів. Збудливість кортиевого органу регулюється ретикулярної формацією середнього мозку по еферентних гамма-волокнам.
Для аналізу висоти тону важлива не тільки частота коливань звуку, але і його періодичність, тобто тривалість інтервалів між максимальними і мінімальними амплітудами коливань. Цей аналіз проводиться вже в завитковому нерві, в якому максимум імпульсів до 880 в 1 с, зазвичай 100-200 в 1 с, їх частота збільшується з зростанням інтенсивності звуку. Гучність звуку відповідає числу імпульсів в завитковому нерві.

Індивідуальна збудливість слухового аналізатора у людей з нормальним слухом сильно коливається. У молодому віці ці коливання менше. З віком збудливість слухового аналізатора особливо знижується до тонам високої частоти – вище 1000 Гц, а збудливість до низьких тонам мало змінюється. Поширений спосіб – випробування слуху за допомогою монотонної мови, яку випробовуваний чує з певної відстані.

Методом умовних рефлексів можна вивчати функцію слухового аналізатора у тварин і грудних дітей. Утворення позитивних умовних рефлексів на певну частоту і силу звуку дозволяє визначити межі звукових сприйнять, а наступне утворення негативних умовних рефлексів на звуки, досить незначно відрізняються за частотою і силі, дозволяє точно встановити тонкість розрізнення звуків слуховим аналізатором.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Орган Корті