Оптимізація ризиків

Фактори ризиків

Факторами ризику є передумови, за допомогою яких можна збільшити як ймовірність, так і реальність настання подій, які можуть мати будь-яке негативний вплив на процес здійснення стратегії підприємства.

Основним результатом прояву фактора ризику є небажане формування подій, наслідки якого можуть привести до відхилення від встановленої стратегічної мети підприємства, простіше кажучи, можуть привести до збитку.

Для того щоб враховувати певні факторів ризику при оцінці ефективності, традиційно застосовуються відомості про умови його реалізації, в тому числі не мають жорсткого математичного уявлення. Також можуть бути застосовані дві основні групи методів оцінки ризиків, таких як:

    Методи якісної оцінки ризиків; Методи кількісної оцінки ризиків.

Аналіз існуючих на сьогоднішній день ризиків і методів управління ними є основою для прийняття будь-якого рішення. Управління ризиком є ​​вельми непростим, різноманітним процесом, головним завданням якого є скорочення збитків для предмета в зв’язку з появою подій, які можуть досить негативними.

Будь-яке рішення буде ризиковим або невизначеним в разі, коли воно має велику кількість варіантів можливих підсумків.

Оптимізація ризиків

Традиційно прийнято проводити оптимізацію за певними показниками. При оптимізації ризиків даними показниками будуть вартість, тривалість, число транзакцій і багато іншого. Дані показники є зовнішніми по відношенню до процесів, і з’являються з більш єдиного управлінського підприємством.

Крім цього оптимізація ризиків може проходити на підставі періодичного аналізу відомості їх ефективності, а також результативності.

Оптимізація є свого роду удосконаленням певних дій, які націлені на досягнення поставлених перед підприємством цілей за допомогою пошуку оптимального варіанта їх виконання. Це є неминучим процесом для ефективної роботи кожного сучасного підприємства.

Важливо визначити, що оптимізація планується і закріплюється нормативними документами та впроваджується у виробництво. Завдяки їй можна знизити певне число невідповідностей і помилок в управлінні, скоротити витратну частину виробництва, збільшити єдину прибуток, скоротити час.

Процес, який пов’язаний з ризиком, націлений на скорочення негативних і максимальне застосування позитивних наслідків і, відповідно, їх ймовірності.

Важливо відзначити, що:

    З точки зору безпеки оптимізація ризику націлена на скорочення ризику; Оптимізація ризику безпосередньо залежить від характеристик ризику при обліку вартості і законодавчих вимог.

Поетапна оптимізація ризику включає в себе:

    Пошук і ранжування показників зовнішнього і внутрішнього середовища об’єкта і суб’єкта ризику з активним використанням методів факторного аналізу. Це математичний, статистичний і експертний метод; Визначення залежностей, які існують між відібраними показниками ризику і об’єктом ризику; Стохастичну оптимізацію ризику.

Один з основних моментів оптимізації є реакція персоналу на всі ці дії. Оптимізація є свого роду однозначним зміною в робочому процесі. А будь-які зміни, включаючи і позитивні, можуть прийматися людьми негативно, оскільки люди спочатку бачать зміни, і тільки після закінчення певного часу усвідомлюють, що це на користь.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Оптимізація ризиків