Оптичні властивості в астрофізиці

Світло – електромагнітні хвилі, що знаходяться в інтервалі частот, що сприймаються оком людини, – від 4,0 * 1014- 7,5 * 1014 Гц. Світло є переносником енергії і нагріває тіла, викликаючи тим самим хімічні реакції.

Як відомо, у світла подвійна природа (світло поводиться як хвиля і як частка). Ефекти хвилі і ефекти кванта ні – коли не проявляються одночасно. Існують закони геометричної оптики.

Видиме світло є лише малою частиною всіх електромагнітних випромінювань в космосі, де енергія може переноситися у вигляді радіохвиль, ультрафіолетового випромінювання, інфрачервоного випромінювання, гамма-променів, а також у формі рентгенівського випромінювання.

Інфрачервоне випромінювання – теплове випромінювання, що випускається всіма нагрітими тілами, яке не сприймається людським оком, з довжиною хвилі від 10-4 см до 10-1 см.

Видимі промені випромінюються і поглинаються зовнішніми електронами атомів.

Довжина хвилі від 7,4х10-7 м до 4х10-7 м. Діапазон дуже малий, проте саме в ньому людина бачить всі кольори і відтінки навколишнього світу.

Ультрафіолетові промені випромінюються гарячими газами (або плазмою). Знаходяться в діапазоні від 3х10-5 м до 10-15 м.

Рентгенівські промені – жорстке короткохвильове випромінювання з довжиною хвилі 10-6 см. Енергія фотонів при рентгенівському випромінюванні знаходиться в проміжку від 0,1-100 кеВ. Воно з’являється у внутрішніх шарах електронних оболонок в результаті гальмування електронів в металі або склі.

Гамма-випромінювання – короткохвильові промені з довжиною хвилі 10-9 см, що виникають при ядерних реакціях і в результаті гальмування електронів в речовині.

Закон оборотності світлових променів: при заміні напрямку світла на протилежне то виходить промінь стане променем падаючим.

Закон прямолінійного поширення: в оптично однорідних середовищах (середа, властивості якої не змінюються від точки до точки) світло поширюється прямолінійно.

Закон незалежності світлових променів: пучки світла можуть перетнутися, при цьому не змінивши ні своєї інтенсивності, ні свого напряму.

Закон відображення: промінь падаючий, перпендикуляр до межі розділу середовищ у точці падіння, і промінь відбитий знаходяться в одній площині.

Закон відображення: кут падіння дорівнює куту відбиття.

Закон заломлення: промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до межі розділу знаходяться в одній і тій же площині.

Закон заломлення: ставлення синуса кута падіння до синуса кута заломлення є величиною постійною, рівною відносному показнику заломлення.

Спектр (оптичний) – електромагнітні коливання в діапазоні від інфрачервоного випромінювання до ультрафіолетового. Оптичні спектри бувають трьох видів: суцільні – спектр білого світла, інфрачервоного випромінювання нагрітого тіла; лінійчатих – спектри атомів, що переходять із збудженого стану і назад; смугасті – молекулярні спектри.

Дисперсія світла – залежність абсолютного показника заломлення середовища від частоти падаючого світла.

Інтерференція – явище накладення декількох когерентних світлових хвиль, які лінійно поляризовані в одній площині, що приводить до посилення або ослаблення амплітуди коливань.

Спектральний аналіз – фізичний метод якісного та кількісного аналізу хімічного складу речовин, який створений на дослідженні їх оптичних спектрів. Особливістю спектрального аналізу є висока чутливість, завдяки чому він знаходить велике застосування в хімії, астрофізиці, геологічній розвідці і т. Д.

Спектрограф – оптичний прилад, призначений для отримання та реєстрації спектра випромінювань. Головною частиною спектрографа є оптична призма або дифракційна решітка, яка розкладає випромінювання в спектр.

Дисперсія – відхилення хвилі від прямолінійного поширення, огибание перешкод, а також здатність проникнення в область геометричної тіні.

Світловий рік – це відстань яке проходить світло протягом одного року в порожнечі. У такому році міститься 3,156 * 107 секунд, або 9,5 * 1012 км. Швидкість світла у вакуумі – 299 793 км / с.

Закон випромінювання Вина: довжина хвилі, на якій тіло випромінює найбільшу кількість енергії, обернено пропорційно його температурі.

Телескоп – астрономічний прилад, що збирає і фокусує світлове випромінювання від космічних об’єктів. Завдання телескопа зводиться до збільшення видимого кутового розміру і яскравості споглядаємо об’єктів. Перший телескоп з’явився в 1609 р Творцем є Галілей.

Об’єктив – головна частина будь-якого оптичного телескопа, яка складається з системи лінз або дзеркал, завдання яких будувати зображення заїзд, збираючи світло, що йде від них.

Хроматична аберація – явище, при якому лінза поводиться як призма, розлога світло на складові.

Світлосила – характеристика об’єктива, що характеризує кількість світла, яке збирає об’єктив. Світлосила пропорційна квадрату діаметра об’єктива, наприклад, назва 5-метровий телескоп означає, що діаметр об’єктива дорівнює 5 метрам.

Окуляр – частина телескопа, що представляє собою складну лупу, через яку можна подивитися або сфотографувати отримане зображення.

Окуляри можуть бути двох типів: окуляри Гюгейнса (негативні) і окуляр Рамсден (позитивні). Будь-які інші окуляри є лише удосконаленням одного з цих двох окулярів.

Оптичні телескопи – телескопи, які будують зображення слабких і далеких зірок, збираючи світло набагато більше, ніж здатний зібрати людське око. Оптичні телескопи діляться на преломляющие (Рефрактори) і відображають (рефлектори).

Рефрактори (або преломляющие телескопи) – телескопи в яких об’єктивом є велика скляна лінза, що знаходиться в передній частині зорової труби. Світло від зірки проходить через об’єктив, переломлюється так, що на фокальній площині труби формується зображення зірки або будь-якого іншого світила.

Рефрактор, об’єктиви яких складаються з двох лінз (ахромати) або трьох лінз (апохромати), здатні частково усувати хроматичну аберацію. Конструкція телескопа не допускає проникнення всередину пилу, вологи і розсіяного світла. Телескопи-рефрактори можуть мати об’єктиви розмірами від 60 мм до 102 м.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Оптичні властивості в астрофізиці