Оноре де Бальзак “Людська комедія”: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи – IІ семестр

Мета: формування предметних компетентностей: визначити місце твору “Людська комедія” у світовій літературі; охарактеризувати твір як вершину творчості письменника; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв’язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок та почуттів інших; інформаційної: формувати навички самостійної роботи з книгою; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: роман-епопея, тематика, проблематика, художні образи, художні засоби.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, етика, естетика.

Обладнання: портрет письменника, видання творів, ілюстрації до них, презентація.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Інтерактивна вправа “Асоціативне гроно”

Оноре де Бальзак: талант, цілеспрямованість, працьовитість, борги, наполегливість, наполеонівські амбіції (на робочому столі Бальзака стояв бюст Наполеона з написом: “Що він не зробив мечем, я зроблю пером”.), емоційність, розум, сила духу, кава.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

– “Людська комедія” – багатотомна колекція зв’‎язаних між собою творів Оноре де Бальзака, у яких відображено в найрізноманітніших аспектах французьке суспільство часів Реставрації та липневої монархії. Деякі дослідники стверджують, що тогочасне суспільне життя – гонитву за успіхом, визнанням, кар’‎єрою, грошима – Бальзак оцінював як комедію, на противагу трагедії Великої французької революції кінця XVIII століття, що проголосила, але не здобула свободи й рівності для людей. Термін “комедія” Бальзак застосував у тому сенсі, що й деякі його сучасники, називаючи комедією великий епічний твір, подібний до Дантових “Пекла”, “Раю”, “Чистилища”. Як невдовзі переконаємося, для Бальзака XIXстоліття стало трагедією втрачених ілюзій.

2. Опрацювання статті підручника за темою

3. Складання паспорта-характеристики твору

Автор

Оноре де Бальзак

Назва

“Людська комедія”

Жанр

Роман-епопея (роман-епопея або цикл романів, в яких зображуються значні історичні події, що висвітлюють різнобічне життя народу, класову боротьбу суспільства, складне поєднання дійових осіб.)

Задум автора

Містить 96 завершених творів

(оповідань, повістей, романів та есе.) і 48 незавершених творів

Тема

Художнє узагальнення життя французького суспільства 1816-1848 рр.

Ідея

Намагання пояснити закономірності дійсності, формування людини під впливом середовища

Головний мотив

Дії та вчинки людей, героїв Бальзака підпорядковані прагненню збагачення

Проблематика

Влада золота, багатства; кохання, вірність і зрада; батьки та діти; моральність та аморальність; чесніть та безчестя; працьовитість та лінь

Композиція

Має три частини: 1. “Етюди про звичаї” 2. “Філософські етюди” 3. “Аналітичні етюди”.

Художня своєрідність

Принцип циклічності: персонажі переходять з одного твору в інший, одні й ті самі герої живуть і діють у різних творах як головні персонажі або як другорядні

Новаторство

1. Утверджує реалізм у літературі ХІХ століття.

2. Порушує “антихудожні теми”: збагачення і банкрутство, фінансові авантюри, боротьба навколо заповіту.

3. Створює новий літературний жанр – роман-епопею

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Слово вчителя

– “Людська комедія” – унікальне явище у літературі.

“Людська комедія” в цифрах:

– 1834 р. (виник задум “Людської комедії”; є й інші дати.) – задумано 144 твори.

– Писав протягом 20 років.

– Написано 96 творів.

– В епопеї діє понад 2000 персонажів.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Прочитати повість “Гобсек”.

2. Індивідуальне завдання. Підготувати виступ “Повість “Гобсек” у структурі “Людської комедії””.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Оноре де Бальзак “Людська комедія”: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи – IІ семестр