Олександр Пушкін. Лірика (Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний). Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви ного лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця

Мета: дати поняття про жанрово-тематичне розмаїття лірики О. Пушкіна на прикладі поезії “Я пам’ятник собі поставив незотлінний…”, розвивати вміння учнів аналізувати ліричні твори, удосконалювати навички виразного читання поезій; викликати цікавість до творчості О. Пушкіна; виховувати читацькі смаки учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Перебіг уроку

I. Організаційний момент.

Презентація теми і мети уроку.

II. Актуалізація опорних знань.

Бесіда.

– Назвіть фактори, що спричинили розвиток реалізму як літературного напряму на початку XIX ст.

– Назвіть ключові проблеми та визначальні риси реалізму

– Творчість яких письменників тісно пов’язана як з романтизмом, так і з реалізмом?

– Що приваблювало письменників-реалістів у романтизмі?

– Які спільні риси літературних напрямів “реалізм” та “романтизм”?

– Назвіть основні розбіжності між реалізмом та романтизмом.

Виразне читання поезії “Я мить чудову пам’‎ятаю” напам’‎ять.

III. Робота над темою уроку.

Слово вчителя. Дослідники творчості О. Пушкіна визначають такі тематичні цикли віршів поета, як суспільно-політична, філософська лірика, вірші про роль поета та поезії, інтимна лірика, вірші про дружбу, пейзажна лірика. Поділ на ці цикли, звичайно, орієнтовний, адже в кожному частинка Всесвіту поезії Пушкіна, його світосприйняття. В його поезіях, дуже простих за формою і надзвичайно глибоких за змістом, залишається завжди щось невисловлене, невловиме.

Кожний читач ставив перед собою запитання: в чому секрет поезії Пушкіна? А Пушкін секретів не приховував. У вірші “Осінь” він описав власний процес творчості:

И мысли в голове волнуются в отваге,

И рифмы легкие навстречу им бегут,

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,

Минута – и стихи свободно потекут.

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,

Но чу! – матросы вдруг кидаются, ползут Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны;

Громада двинулась и рассекает волны.

Пушкін – один із найавтобіографічніших поетів у світовій літературі. Життя поета невіддільне від творчості. “Пушкін, від усіх попередніх поетів відрізняється тим, що за його творами можна простежити за поступовим роз-витком його не тільки як поета, а водночас і як людини, і як характеру”, – стверджував Віссаріон Бєлінський.

Серед талантів, якими був щедро наділений Пушкін, особливо цінним є талант дружби. Тому адресатами лірики поета ставали його друзі, дорогі йому люди, кохані жінки. Стосунки поета з близькими по духу йому людьми знайшли відображення в поезіях, вони і досі залишаються прекрасним зразком: вірності, відданості. “Для Пушкина дружба была священной потребностью”, – писав Петро Плєтньов. Російський релігійний філософ і літератор Сергій Булгаков відзначав: “Пушкину от природы, быть может, как печать его гения, дано было исключительное личное благородство. Прежде всего оно выражается в его способности к верной и бескорыстной дружбе: он был окружен друзьями в юности и до смерти, причем и сам он сохранял верность дружбе всю жизнь”.

Аналіз поезії “Я пам’‎ятник…”.

За рік до своєї смерті, як би підбиваючи підсумок своєї поетичної діяльності, Пушкін написав вірш “Пам’ятник”. По своїй темі й побудові твір близький до однойменного вірша Державіна, який у свою чергу взяв як формальний зразок оду давньоримського поета Горація “Пам’ятник”. У Пушкіна, як у Державіна, у вірші п’ять строф, написаних за однаковим планом. Але думки Пушкіна й Державіна про свою творчість, оцінка його основного змісту й значення різні. Уже в першій строфі Пушкін підкреслює народність своєї творчості.

Поет “спорудив” собі “нерукотворний пам’ятник”, що вище “Олександрійського стовпа”, тобто колони, поставленої на честь Олександра I на Палацовій площі в Петербурзі. Далі Пушкін говорить про своє історичне безсмертя й пророчо пророкує майбутню широку популярність своєї поезії серед всіх народів Росії. Це повністю здійснилося, адже творчість великого російського поета, перекладена на численні мови народів, проникнули в усі куточки світ й зробили ім’я Пушкіна рідним та близьким всьому людству.

В IV строфі втілюється основна думка всього вірша – оцінка Пушкіним ідейного змісту його творчості Пушкін стверджує, що право на визнання й любов народу він заслужив, по-перше, високою людяністю своєї творчості (“почуття добрі я лірою будив”); по-друге, своєю боротьбою за волю (“у моє жорстоке століття восславил я волю”, а у варіанті цього рядка він називав себе послідовником революціонера Радищева: “вслід Радищеву восславил я волю”); по-третє, захистом декабристів (“і милість до занепалих призивав”).

В останній строфі, звертаючись до своєї музи, Пушкін закликає її, “образи не страшачись, не вимагаючи вінця”, приймати байдужо хвалу й наклеп і додержуватися власного покликання.

Вірш, відповідно до теми, написано в жанрі греко-римської оди. У зв’язку із цим і підбор слів, і інтонація відрізняються врочистістю, високим штилем. Цьому сприяють уведені поетом слов’янізми: спорудив, главою, “тленья”, “пиит”, суща у ній мова (тобто народ), велінню й інші. По інтонації “Пам’ятник” являє собою врочисту мову народного поета-громадянина, що стверджує своє право на історичне безсмертя.

Виразне читання поезії учнями – С. 88.

Бесіда.

1. Як ви розумієте слова “я пам’‎ятник собі поставив незотлінний”?

2. Як поет говорить про загальнолюдський зміст своєї творчості? У яких рядках про це йдеться?

3. Яку традицію античної літератури продовжує поет?

4. У чому Пушкін вбачає призначення поета?

5. “О Музо! Наслухай господнього веління!..” Як ви розумієте значення цих слів?

6. Назвіть засоби художньої виразності у вірші. Яку роль во ни відіграють?

7. Як розв’‎язано у вірші вічну проблему смерті і безсмертя? Підтвердьте свою думку прикладами.

8. Знайдіть у вірші Пушкіна слов’‎янізми. Якої тональності вони надають віршеві?

9. Як у вірші відображена проблема протистояння поета і натовпу? Для доведення своїх думок прокоментуйте останню строфу.

10. Визначте проблематику твору. Які проблеми непокоять автора? Охарактеризуйте погляд поета на ці проблеми. Знайдіть підтвердження цього в тексті.

11. У чому, на вашу думку, полягає ідея вірша? Яким є його пафос?

IV. Рефлексія.

V. Домашнє завдання.

Прочитати С. 89-106.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Олександр Пушкін. Лірика (Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний). Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви ного лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця