ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ ЧАРИ НОЧІ – ПЕРЛИНА ІНТИМНОЇ ЛІРИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ. МОТИВ КРАСИ, КОХАННЯ Й МОЛОДЛСТІ, ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ ПРО ГАРМОНІЮ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ. МУЗИЧНІСТЬ, ЗВУКОВА ВИРАЗНІСТЬ. МАЙСТЕРНІСТЬ У ВІДТВОРЕННІ НАСТРОЮ, ЕМОЦІЙ – ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Мета (формувати компетентності): Предметні: поглиблення знань про творчість Олександра Олеся, навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом; формування культури зв’язного усного мовлення; Ключові: ціннісно-смислову: уміння визначати життєві цінності й мету, усвідомлювати своє місце в соціумі, ухвалювати правильні рішення; загальнокультурну: уміння аналізувати й оцінювати досягнення національної та світової культури; орієнтуватися в культурному і духовному контексті сучасного суспільства; комунікативну: володіння різними соціальними ролями; міжпредметну естетичну: уміння оцінювати предмети та явища, їхню взаємодію; особистісного самовдосконалення: навички фізичного, духовного, інтелектуального саморозвитку.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: збірки поезій Олександра Олеся, ілюстрований матеріал, аудіо-, відеозаписи пісень Олеся.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бліцопитування

1. Справжнє прізвище Олександра Олеся. (Кандиба)

2. Роки життя Олександра Олеся. (1878-1944)

3. Як називається перша збірка поезій Олександра Олеся? (“З журбою радість обнялась…”)

4. “Майстром віршової форми” назвав Олександра Олеся… (Іван Франко)

5. Початок літературної діяльності Олександра Олеся припадає на (Студентські роки).

6. Перша збірка поета в еміграції мала назву. (“Чужинка”)

7. У 1923 році переїздить на постійне проживання до. (Чехословаччини).

8. Олександр Олесь був першим почесним доктором. (Українського вільного університету).

9. Сином Олександра Олеся був український поет-патріот. (Олег Ольжич)

10. Олександр Олесь стає “ворогом народу” після написання твору. (“Земля обітована”)

11. Олександр Олесь помер і похований. (22 липня 1944 року. Похований на Ольшанському цвинтарі у Празі)

12. Творчість Олеся розвивалася у стильових напрямах. (Неоромантизму, символізму).

2. Слово вчителя

Поет і жінка… Звучить як музика, як таїна чистих блакитних небес. Адже творче горіння всіх геніїв людства – запалене образом жінки. Вона – їх найтонша серцевина, їх незбагненні крила, їх біль і страждання. Не можна уявити собі постать митця, не проникнувши в його інтимний світ, у стосунки з близькими і рідними, у ту багату атмосферу, без якої немислиме життя творчої людини.

Драматична доля Олександра Олеся не може не схвилювати, адже Журба і Радість стали ідейно-емоційною домінантою всієї його творчості, що відбиває контрасти людських почуттів, у яких поєдналися любов і ненависть, окрилення і згасання, надія й зневіра, страждання і бадьорість духу.

Олександр Олесь, ніжний і чутливий, заглиблений у себе, у внутрішній світ своїх ліричних героїв, збагатив світову літературу найяскравішими перлинами інтимної лірики. Він умів любити і любив – широко, вільно, щиро і віддано. Поет весь час прагнув ідеалу, який знайшов в особі Віри Свадковської, що розділила з ним усі труднощі й поневіряння в еміграції. Їй присвячено чи не найбільше рядків інтимної лірики (“Цілують квітень солов’ї”, “Квітнуть, дихають троянди”, “Люблю”, “Так, я впевнивсь! Я люблю!”).

Коментар. Учні виразно читають або декламують вірші. Пропоную варіант “Поетичного діалогу”, складеного школярами за поезіями Олеся. За бажанням учні можуть дібрати музичний супровід та зняти відеоролик (перевірка домашнього завдання).

3. Діалогічне мовлення

Юнак

Затремтіли струни у душі моїй…

Ніжна, ніжна пісня задзвеніла в ній.

Що до їх торкнулось? Чи проміння дня,

Чи журба, і радість, і любов моя?!

Задзвеніли струни ще ніжніш – ніжніш.

Мабуть, ти до мене думкою летиш,

Мабуть, ти ще в’єшся у душі моїй

І крилом черкаєш срібні струни в ній.

Дівчина

Глянь, мій милий, скільки вроди,

Скільки сонця навкруги!

Глянь, як сяють срібні води, як хвилюються луги!..

Юнак. Я сліпий. тебе ось. бачу.

Дівчина

Ось послухай: десь за гаєм

Соловей заплакав враз…

Побіжім, його спитаєм,

Чи любив він більше нас?!

Я глухий… тебе ось… чую…

Юнак

Хай щебечуть поцілунки,

Як пташки в весняний час…

Не лякайсь, моя кохана, –

Не почують нас.

Не дізнатись їм ніколи,

Чом зимою так

Розцвітає мак рожевий

В тебе на щоках…

Дівчина

Скільки слів – казок казалось

І усмішок розсипалось

Над ставком, в гаю!

Ледве, ледве не зірвалось:

“Раю мій! Люблю!”

Так, “люблю” ми не сказали,

Ми все ждали, одкладали,

Розтягали час, –

Ми все думали-гадали,-

Скаже хтось за нас.

Юнак

Не жди пісень і слів признання…

Хоч кожний, хто співати міг,

Співав коханій про кохання

І плів вінок з пісень своїх.

Моя любов, моє кохання

Для вислову не знає слів.

Дівчина

Ходім відсіль, де радощів немає,

Де все конає в щемках зла.

Ходім туди, де хвилями гуляє

Зелено-срібна ковила.

Ходім туди, де явори високі

Над воду гнуться з берегів,

Де комишам сичать осоки

Серед заквітчаних лугів.

Юнак

Ходім туди, де співи соловйові

Літають в сяєві ночей,

Де в’януть трави смарагдові,

З квіток не зводячи очей.

Ходім туди, де ніч ясна і ніжна

Назустріч вечору іде,

Де вся земля, як рай, розкішна

Пахтить, кохає і цвіте.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Безперечно, ліричний герой Олеся обожнює кохану, і в цьому він признається “перед небом і землею”. Його душа наповнена щастям від того, що він кохає.

Поет майстерно розкриває усю палітру переживань і настроїв, сягнувши висот і глибин людського духу. Та шедевром лірики митця став вірш “Чари ночі”, що увійшов до першої збірки “З журбою радість обнялась”.

IV. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

Учитель. Поезія “Чари ночі” – це симфонія звуків і барв, породжена красою природи й людських почуттів.

1. Опрацювання твору

1.1. Прослуховування романсу “Чари ночі” (муз. М. Лисенка).

Учитель на власний розсуд обирає варіант виконання пісні (Марія Бурмака, О. Король, гурт “Кому вниз”). Якщо дозволяє час, можна прослухати кілька версій.

1.2. Словникова робота.

Романс – сольна лірична пісня, здебільшого про кохання, виконується із супроводом.

1.3. Розкриття ідейного змісту поезії “Чари ночі”.

Тема: усвідомлення скороминущості людського життя на тлі вічної краси та гармонії всесвіту.

Ідея: життя швидкоплинне, тому треба цінувати кожну хвилину; уславлення єдності людини і природи.

Основна думка: люди, зачаровані красою оновленої природи, прагнуть співати, любити й жити.

1.4. Бесіда з учнями за питаннями.

Ø Яким настроєм перейнятий вірш? (Радісним і болісним водночас: ліричний герой прагне життєвих радощів, кохання. Автор йому імпонує, застерігаючи від бездіянь, адже життя скороминуще.)

Ø Які символічні образи використано у вірші? Ознаки символізму? (Солов’ї, ніч, зорі, квіти, весна та ін.; заглиблення у внутрішній світ людини, філософічність, музичність та особливий ліризм поезії.)

Ø Доведіть, що поет будує вірш на паралелізмі. (Паралелізм у поезії “людина – природа”: “Сміються, плачуть солов’ї//1 б’ють піснями в груди: // “Цілуй, цілуй, цілуй її -// Знов молодість не буде!”)

Ø Від чого застерігає автор? (Молодість у людини буває лише раз, так само, як і раз буває справжнє кохання, тому треба ловити кожну мить, насолоджуватися хвилинами щастя.)

Ø Прокоментуйте рядки вірша, які його обрамленням. (Краса весняної ночі та найпотаємніші почуття людини злиті воєдино, гармонійні, чисті (Сміються, плачуть солов’ї // І б’ють піснями в груди:// “Цілуй, цілуй, цілуй її, – // Знов молодість не буде…”)

Ø До чого закликає автор ліричного героя (Кожного з нас)? Чи можна ці рядки вважати філософією життя? (“Лови летючу мить життя!”, “Гори! – життя – єдина мить, // Для смерті ж – вічність ціла”.)

2. Метод “Прес”

Робота з ілюстрованим матеріалом В. Чебаника до збірки Олеся “Чари ночі”. Чи вдалося художникові передати задум автора за допомогою фарб та кольорової гами?

□ Я вважаю, що…

□ Тому, що…

□ Наприклад…

□ Отже…

3. Робота в парах

Визначити римо-ритмічні особливості поезії.

Віршовий розмір – ямб.

Римування – перехресне.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1. Проблемно-ситуативне мовлення (за вибором учнів)

Ø О. Кобилянська свого часу запитувала: “Чим стане життя, якщо його не прикрашатиме любов?”

Ø Які україномовні пісні про кохання ви знаєте? Їх авторів, виконавців? Який вік у пісень про кохання? Чому романс “Чари ночі” і досі співається як народна пісня?

2. Заключне слово вчителя

З ніжної поетичної душі Олеся вихлюпнулося стільки краси й любові, стільки світлих і печальних почуттів, що світ людського життя ще довго перебуватиме під чаром поетового слова. Олександр Олесь і досі залишається речником молодості, бо не лише передав у своїх творах почуття 18-річних, а й здатний літніх людей повернути в молодість.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити напам’ять вірш “Чари ночі”.

2. Диференційоване: написати віршовані рядки про кохання.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ ЧАРИ НОЧІ – ПЕРЛИНА ІНТИМНОЇ ЛІРИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ. МОТИВ КРАСИ, КОХАННЯ Й МОЛОДЛСТІ, ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ ПРО ГАРМОНІЮ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ. МУЗИЧНІСТЬ, ЗВУКОВА ВИРАЗНІСТЬ. МАЙСТЕРНІСТЬ У ВІДТВОРЕННІ НАСТРОЮ, ЕМОЦІЙ – ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ