Окислення: визначення

Окислення − це процес передачі електронів речовиною, який супроводжується підвищенням ступеня окиснення елемента.

Реакцію окиснення розглянемо на прикладі окиснення натрію:

2Na + Cl2 = 2NaCl,

При протіканні цієї реакції атоми натрію перетворюються на позитивно заряджені іони, а ступінь окиснення натрію змінюється з (0) (+1), тобто речовина переходить з відновленої форми в окислену.

Na0 – ē = Na+1

Речовина, яка в процесі реакції віддає електрони, називається відновлювачем. Натрій є відновником.

Відновник містить елемент, ступінь окислення якого в процесі реакції підвищується. Значить, відновниками можуть бути з’єднання з нижчої ступенем окислення.

В якості відновників використовують:

Метали. У вільному стані метали мають нижчу ступінь окислення і проявляють відновні властивості. Практично застосовують калій, натрій, алюміній, цинк та ін. метали.

Неметали. Сполуки, в яких металоїд проявляє негативну ступінь окислення можуть бути відновниками. На практиці до відновників відносять водень, вуглець, монооксид вуглецю, вуглеводні, азотоводороды, бороводороды.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Окислення: визначення