ОЙ ХТО, ХТО МИКОЛАЯ ЛЮБИТЬ – ПІСНІ ЗИМОВОГО ЦИКЛУ – КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ – ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Попрацюй у парі.

Пригадай разом з однокласником/однокласницею, за що ви любите свято Миколая. Що вам відомо про Святого Миколая?

Святий Миколай. Ікона XIX ст.

Святий Миколай – один із найшанованіших з давніх часів в Україні християнських святих, його ще називають Ми ко лаєм Чудотворцем.

Миколай народився в заможній сім’ї. Змалку глав чуйне серце, допомагав знедоленим. Після смерті багатих батьків увесь їхній спадок Миколай роздав бідним. Свою доброчинність він ніколи не виставляв напоказ, ніхто з бідняків не знав, звідки прийшла їм допомога. На порозі своїх будинків бідні жінки, хворі й немічні люди, маленькі діти знаходили подарунки. Особливо Миколай опікувався малечею.

Усе своє життя він присвятив служінню Богу. Миколай був шанованою людиною, дослужився в церкві до високого сану архієпископа. Здавалося б, він досяг усього, чого може бажати людина – багатства, поваги, високої посади. Своє життя він підпорядкував єдиній меті – служінню людям.

Після смерті Миколая люди виявили, що всі, хто звертався до нього з проханнями, отримували допомогу. За чудеса, пов’язані з його іменем, церква визнала Миколая святим.

Миколай Чудотворець опікується воїнами, водіями й тими, хто подорожує, є покровителем дітей, моряків і торговців.

19 грудня за новим стилем – день Святого Миколая. Це свято завжди в Україні відзначали гучно. Супроводжувалося воно обрядовими діями, складовою яких були пісні, що прославляли Миколу Чудотворця. У деяких місцевостях їх ще називають миколаївськими колядками.

ОЙ ХТО, ХТО МИКОЛАЯ ЛЮБИТЬ

Ой хто, хто Миколая любить,

Ой хто, хто Миколаю служить,

Тому Святий Миколай

На всякий час помагай,

Миколає!

Ой хто, хто Його пам’ятає,

На поміч Його призиває,

Той із біди вийде ціло,

Охоронить душу й тіло,

Миколає!

Ой хто, хто спішить в Твої двори,

Сього Ти на землі і в морі

Все хорониш від напасти,

Не даєш нам в гріхи впасти,

Миколає!

Миколай, молися за нами,

Благаєм Тебе із сльозами,

Тебе будем вихваляти,

Ім’я Твоє величати

Навіки.

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Доведи, що пісня має величальний характер. Відповідь підтверджуй цитатами з твору.

2. Розкажи, як у пісні сказано про духовний зв’язок святого з вірянами. Відповідь підтверджуй цитатами з твору.

3. Прочитай уривок із пісні:

…Ти на землі і в морі Все хорониш від напасти…

Поясни, чому в пісні так охарактеризовано Святого Миколая.

4. Як ти думаєш, до якої доби – язичництва чи християнства – належить ця пісня? Свої міркування підтверджуй цитатами з твору.

5. Зверни увагу на особливості будови пісні. Аргументуй відповідь цитатами з твору.

У пісні використано анафору.

Анафора – єдинопочаток, повторення однакових слів, словосполучень або речень на початку віршових рядків або строф.

Наприклад, утворі “Ой хто, хто Миколая любить” кожна строфа починається зі слів Ой хто, хто. Це анафора. Її вживають, щоб привернути увагу читач а до певної думки.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

ОЙ ХТО, ХТО МИКОЛАЯ ЛЮБИТЬ – ПІСНІ ЗИМОВОГО ЦИКЛУ – КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ – ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ