Офіційна процентна ставка

Офіційна процентна ставка – параметр, який застосовується центральним банком в угодах з іншими кредитними інститутами і банками в процесі здійснення операцій з обліку (купівлі) державних цінних паперів (векселів, облігацій), а також переобліку приватних боргових паперів.

Офіційна процентна ставка: сутність, особливості інструменту

При проведенні операцій з іншими кредитними організаціями центральний банк орієнтується на офіційну ставку. За допомогою останньої ЦБ може впливати на ставки інших фінансово-кредитних організацій, курс внутрішньої валюти країни, рівень інфляції і так далі.

Один із прикладів офіційної ставки – Federal Funds Rate. Даний параметр – процентна ставка по федеральних фондах, яка є базою для залучення позик overnight (короткострокових кредитів) з боку банків-членів ФРС США. Рішення по зміні ставки відсотка – завдання Federal Open Market Commitete (українською мовою – Комітет з операцій на відкритому ринку). Підвищення, зниження або незмінність ставки залежить від рішення, прийнятого членами комітету на засіданні (протягом року проводиться 8 таких зборів). День проведення засідань – вівторок. Винятки – перші і четвертні збори, на яких члени Комітету засідають два дні на тиждень (у вівторок і в середу).

Зміна офіційної процентної ставки за рішенням членів FOMC відомо в той же день (о 18.15 вечора) або на другий день (у разі, коли засідання проводиться двічі). Підсумковий протокол підлягає публікації через кілька діб з моменту завершення засідання.

У США та інших країнах офіційна процентна ставка – параметр, за яким фінансові інститути і банки передають засоби один одному в формі позик. Це обумовлено вимогами закону, за яким банки повинні встановлювати конкретний відсоток на надані позики.

Регулювання офіційної процентної ставки може здійснюватися за допомогою дострокового погашення державних активів (короткострокових цінних паперів). Такими діями ЦБ підвищує рівень ліквідності ресурсів в розпорядженні комерційних структур і дозволяє їм розширити число кредитних угод. Обсяг переоблікову операцій, як правило, визначає масштабність угод комерційних банків, а також рівень внутрішніх облікових відсотків. В принципі, офіційна процентна ставка дозволяє регулювати всю структуру ставок на фінансовому ринку, а також курсову ціну внутрішньої валюти.

Офіційна процентна ставка – потужний інструмент в руках ЦБ. З її допомогою формується кредитно-грошова політика країни. Для кожної ставки відповідає свій грошовий обсяг коштів і навпаки. Як наслідок, центральний банк повинен прийняти рішення, що буде підпадати під його контроль – обсяги грошей в обігу або ставка.

Якщо завдання кредитно-грошової політики – утримання грошової маси, то держава застосовує жорсткі заходи в монетарній сфері. Якщо необхідно зафіксувати ставку на конкретному рівні, то проводиться гнучка монетарна політика.

Коли об’єктом регулювання центрального банку є грошова маса, то після оцінки стану фінансового ринку ЦБ може закріпити її на безпечному рівні. З метою утримання пропозиції ЦБ коригує рівень офіційної ставки і обсяг продажів цінних паперів на зовнішньому ринку.

Тривала фіксація процентної ставки на одному рівні може стати причиною знецінення коштів (інфляції). Складним завданням є і утримування пропозиції грошей. Ось чому велика частина ЦБ віддає перевагу еластичною грошової політики, коли центральний банк допускає несуттєве підвищення обсягу коштів в обороті, тримає під контролем цей процес і стежить за рівнем ставки відсотка. Залежно від змін обсягу грошової маси ЦБ змінює офіційну ставку в напрямку підвищення або зниження.

Офіційна процентна ставка: завдання, форми регулювання, вітчизняна практика

Офіційна ставка вирішує кілька завдань – сприяє регулюванню обсягу грошей, впливає на розмір інших ставок і величину інфляції. Зростання ставки призводить до загального подорожчання банківських кредитів і зниження обсягу доступного капіталу для інших банків. Як наслідок, притупляється і зростання інфляції. Зменшення ставки відсотка призводить до зворотного результату – зростає інфляція, підвищується фінансова активність.

У міжнародній практиці регулювання офіційної ставки здійснюється двох формах:

– для облікової ставки центральний банк здійснює операції на ринку, а саме здійснює переоблік (покупку) векселів у інших банківських установ. Переоблік таких боргових паперів має характер кредиту для комерційних структур, адже викуп векселів здійснюється із знижкою. Такий вид позик носить назву дисконтного, а переоблікові операції називаються редисконтування;

– для ставки відсотка по ломбардних операцій видаються позики, забезпеченням за якими є цінні папери. Тривалість таких кредитів обмежена і складає 3-6 місяців. Об’єкти регулювання – список цінних паперів, що виконують функцію забезпечення, і ставка відсотка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Офіційна процентна ставка