Одноденний кредит

Одноденний кредит, званий ще овернайтом, являє собою форму кредитування, при якій грошові кошти надходять позичальникові в день укладення відповідного договору, а їх повернення здійснюється протягом наступного робочого дня. Найчастіше оформлення овернайта практикують комерційні банки, що беруть позику у Центробанку для здійснення розрахункових операцій з клієнтами.

Особливості одноденного кредиту

Одноденні кредити видаються в рублях. Кількість позикових коштів не може перевищувати загального обсягу кредитів, визначеного фінансовою політикою Центробанку.

Ліміт кредитування кореспондентського рахунку, а також розмір процентної ставки визначаються умовами договірного угоди. Потрібно відзначити, що відсотки по одноденної позикою встановлюються радою директорів Центробанку.

Як правило, одноденні кредити видаються в кінці одного операційного дня до завершення наступного. Термін дії договору не підлягає продовженню. Видача позики протягом двох днів поспіль не допускається.

Якщо овернайт не було повернено в строк, то до банку, який проштрафився, застосовують фінансові санкції. За кожен день прострочення стягується пеня, розмір якої становить 0,5 ставки рефінансування. Штрафні санкції нараховуються аж до повного повернення суми позики.

Умови надання овернайта

Одноденний кредит надається фінансовим установам, які відповідають певним умовам:

    Дотримуються резервні вимоги; Своєчасно повертають кредити Центробанку, а також вносять усі обов’язкові платежі; Загальна сума додаткових коштів, необхідних для виконання банком своїх зобов’язань до кінця розрахункового дня, не перевищує встановлений банку ліміт більше, ніж в півтора рази; Повністю перераховує Центробанку плату за використання позикових коштів в обумовлені терміни.

Необхідно відзначити, що відсотки сплачуються одночасно з поверненням тіла кредиту. Якщо позичальник допустив прострочення, то всі зроблені ним платежі зараховуються в певному порядку – відсотки, основний борг і в останню чергу пеня.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Одноденний кредит