Оцінка забруднення грунтів

Грунт – один з важливих компонентів біосфери. Тому від неї залежать багато процесів, які відбуваються. Грунт виконує такі функції, як руйнівник різних забруднень, біологічний поглинач і акумулювання органічних речовин.

Чим більше забруднений грунт різними хімічними речовинами, тим більше індикатор забруднення повітря.

Для того щоб оцінити зміст токсикантів застосовують ГДК або ОДК речовини. Щоб обгрунтувати ці нормативи, введені 4 основних показника шкідливості, які встановлені виключно дослідним шляхом:

Транслокаційний. Перехід речовини з грунту в сільськогосподарські продукти.

Водно – міграційний. Перехід з грунту у воду, наприклад річки і озера.

Загальносанітарна. Показує те, як грунт здатна самоочиститись від забруднюючої речовини.

Повітряно – міграційний. Перехід токсикантів в повітря.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Оцінка забруднення грунтів