Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера (Відповідності, Вечорова гармонія). РМ. Виразне читання віршів митця напам’ять – ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Мета – формувати компетентності: Предметні (розуміння ідейно-художніх особливостей, естетичної привабливості поезії Ш. Бодлера; навички аналізування поетичних творів, роботи з художнім словом; інтерес до поетичного слова; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність; комунікативну: навички спілкування в колективі; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; світогляд).

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Обладнання: портрет поета, різні переклади його творів.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІI. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Більшість сучасників називали Бодлера аморальним, небезпечним богохульником, анархістом, напівбожевільним. Поет та критик Теодор де Банвіль говорив про нього інше: “Якщо можна назвати людину приємною, то найбільшою мірою це стосується Бодлера. Погляд його сповнений життя і думки… Коли я слухав його швидке, вишукане мовлення, мовлення справжнього парижанина, мені здавалося, що з очей моїх спадає полуда, що переді мною відчиняється безмежний світ мрій, образів, ідей, величних пейзажів…”. На чиєму боці правда – з’‎ясовуватимемо сьогодні.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда

· Які цикли містить збірка Ш. Бодлера “Квіти зла”?

· Складіть схему мотивів книги “Квіти зла”.

Очікуваний результат

Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера (Відповідності, Вечорова гармонія). РМ. Виразне читання віршів митця напамять   ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

· Які вірші заслуговують на окрему увагу в циклі “Сплін та ідеал”?

· Поясніть значення слова Сплін.

2. Словникова робота (запис до зошитів)

Сплін (у перекладі з англ. – Селезінка) – тоскний, пригнічений настрій, туга, хандра (у давнину пояснювали хворобою селезінки).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

– Не кожного з тих, хто вміє писати римовані рядки, можна назвати поетом. Та й чи багато людей прагнуть бути справжніми поетами? Адже поет – це не тільки слава, визнання, шанувальники, це ще й ризик бути незрозумілим більшістю, перетворитися із “володаря блакиті” на безпомічну забавку для оскаженілого натовпу. Бодлер не боявся бути поетом, тому його поезія вражає своєю щирістю і болем навіть через століття.

2. Декламування поетичних творів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) декламує вірш Ш. Бодлера “Відповідності”.)

3. Евристична бесіда

· Як розкрито у цій поезії ідею відповідностей?

· Розкрийте зміст метафори Ліси символів.

· У яких рядках змальовано картину суцільної гармонії?

· Як передано у цьому творі взаємини людини й природи?

· У якій формі написано вірш? (Сонет.)

· Поясніть, чому цей твір називають Маніфестом символізму.

4. Слово вчителя

– Дослідник творчості Бодлера Гастон Башляр застерігав від сприйняття сонета “Відповідності” як твору пейзажної лірики – його зміст значно глибший: “У двох єдностях – темної ночі і ясного дня – виявляється одвічна подвійність добра і зла. Усе, що є широкого, неоднозначного у темряві ночі і ясному дні, не дає змоги зупинитися або тільки на темряві, або тільки на світлі”. Про це ж писав і сам Бодлер: “Весь видимий світ є лише арсеналом образів і знаків, яким уява відводить місце і визначає відносну ціну” навіть у віршах, де поет справді милується красою пейзажу, він не може позбутися відчуття “темного змісту речей” – “широкого і чорного небуття”.

5. Декламування поетичних творів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) декламує поезію Ш. Бодлера “Вечорова гармонія”.)

6. Евристична бесіда

· Яке враження справив на вас цей твір?

· Що утворює картину вечорової гармонії?

· Назвіть кольори і звуки, які відтворює поет. Як вони пов’‎язані між собою?

· Яку функцію виконують повтори рядків?

· спробуйте передати словами музику бодлерівської “вечорової гармонії”.

7. Слово вчителя

– У поезії Бодлера вражають сугестія (навіювання певного емоційного стану) і магія образів, характерні для творів символістів. Читач не тільки “бачить” кольори предметів, а й відчуває їхні форми, насолоджується дивними звуками. Вечорова гармонія постає як симфонія почуттів (“Стебло співає росне”, “Цвіт димує в тишині”.) Мелодії мають запахи (“Запашні”, від них “Очманіння млосне”). Лунає казкова музика – грає меланхолійний вальс, а стоголосе серце підспівує та “тремкоче” скрипкою Прихід ночі порівнюється з урочисто-піднесеною літургією (“Цвіт димує… мов кадило”; “Небеса високі і смутні… як вівтар”; обличчя коханої ліричного героя “Сяє, мов потир” (потир – церковна чаша)). Божественне начало контрастує з язичницьким уподібненням заходу сонця до його кривавого самогубства (“Упало в кров свою світило життєдайне”). Повторювання тих самих рядків (кожна наступна строфа починається з другого рядка попередньої, деякі рядки одних строф переходять до інших) нагадує ворожбитське заклинання. Видовище вечора перетворюється на споглядання гри містичних сил, боротьби світла й темряви. А загальна атмосфера поезії створює глибинне відчуття гармонії.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Творча робота

Учитель. Про збірку “Квіти зла” поет говорить: “У цю жорстоку книгу я вклав усе своє серце. Усю свою ніжність, усю свою релігію (вивернуту). Усю свою ненависть…”. І пояснює витоки: “Ще в ранньому дитинстві я мав у своєму серці два протилежних відчуття: жах перед життям та захват від життя”; “Лише сягаючи найглибших прірв падіння, уява за законом протилежності запалює свічадо найвищих ідеалів”.

А ось відгуки представників наступних поколінь:

– “”Квіти зла” Ш. Бодлера – це квіти, що виросли в нашій суперечливій душі на грунті жорстокого ХХ століття” (Олександр Олесь);

– “Книга ця – душа і життя поета цілком, із його лазуровими мріями, його культом краси, його шаленими пристрастями. Це глибоко символічна біографія поета” (О. І. Урусов).

– Оберіть вислів, який є найближчим до вашого розуміння збірки “Квіти зла” Ш. Бодлера, розкрийте його значення відповідь аргументуйте.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

· Продовжте речення: “У поезії Ш. Бодлера мене приваблює…”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: уміти виразно читати, аналізувати поезії Ш. Бодлера; визначати літературні напрями за їх ознаками; написати твір (есе) за поезіями Ш. Бодлера (на одну з тем: “Конфлікт ідеалу й дійсності в поезії Ш Бодлера”, “Культ краси в ліриці Ш. Бодлера”, “Трагізм становища поета у світі (бодлерівська концепція митця в поезії “Альбатрос”)”, “”Квіти зла” Ш. Бодлера – символічна біографія поета”, “Жорстокий моральний урок поезії Ш. Бодлера”).

Випереджальне (Індивідуальне): підготувати повідомлення про художників-імпресіоністів, філософів-модерністів

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Методичний коментар (на допомогу вчителеві)

Вірш “Відповідності” – своєрідний маніфест символістів – було написано 1855 р.; у всіх виданнях збірки “Квіти зла” він четвертий у циклі. У цьому вірші зв’‎язку між людиною і символом передує натяк про “неясні слова”, тобто про затемнення змісту слів.

І ці “неясні слова” бентежать людину, адже вона не може осягнути таємниці природи лише розумом, вона може заплутатися у “лісі символів”, як у своїй підсвідомості тому крізь них людина йде і в них людина тоне.

Образи й метафори використано не для опису конкретних реалій, предметів та фактів, а для символічного позначення ними певних ідей, універсальних явищ буття. Це зумовило в бодлерівській поетиці тенденцію до переростання образів у символи, а також прагнення навіювання читачеві певних настроїв та душевних станів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера (Відповідності, Вечорова гармонія). РМ. Виразне читання віршів митця напам’ять – ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ