ОБРАЗ ПАННИ (МУСІ) – ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ ВІЧНОЇ ЖІНОЧНОСТІ, КРАСИ. ІМПРЕСІОНІЗМ НОВЕЛИ. ЗНАЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ В. ВИННИЧЕНКА – МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Мета (формувати компетентності): Предметні: характеристика символічного образу Панни, удосконалення навичок ідейно-художнього аналізу твору; Ключові: розвиток аналітичного мислення, навички пізнавальної діяльності; комунікативну: вміння аргументовано висловлювати власні думки, толерантне ставлення до думок інших; загальнокультурну: почуття поваги до протилежної статі, почуття прекрасного, любові до життя, життєстверджувальне світосприйняття.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

Обладнання: текст твору, ілюстрації до твору, мультимедійний комплекс.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повторення вивченого про імпресіонізм

Імпресіоністичні засоби та прийоми відкривають неабиякі творчі можливості перед митцем. Вони відкривають шлях особистісному підходу до явищ життя. Так, В. Винниченко у новелі “Момент” змушує читача переживати і відчувати ті душевні порухи, які охоплюють його персонажів у момент екстремальної ситуації.

Імпресіоністична форма викладу, емоційність та психологізм твору спонукають нас повною мірою відчути те, що переживав головний герой твору, який мав негайно перетнути кордон. Найліпший час для задуманого – темна ніч, але він не має вибору, і тому “можуть убити”. Ще одна незвичайність – перетнути кордон він мусить разом із, як виявилось потім, “знайомою у минулому житті” незнайомкою.

Твір “Момент” Володимира Винниченка – новатора в українській прозі і драматургії – відбиває той відрізок часу, який неможливо забути. Зовнішні події, близькі для колишнього політв’язня В. Винниченка, стають лише грунтом, на якому розквітає вразлива квітка кохання-щастя.

2. Бліцопитування

Ø Твір написаний… (1910 року).

Ø Підзаголовок новели “Момент”… (“Із розповідей тюремного Шехерезади”).

Ø У творі в нерозривну єдність сплетені мотиви… (Життя і смерті).

Ø Народна мудрість стверджує, що очі – дзеркало душі. Винниченко ж говорить, що дзеркало душі це – … (Сміх).

Ø “Був чоловік поважний і випускати з себе слів без потреби не любив”. Так охарактеризовано… (Семена Пустуна).

Ø “Момент” за жанром… (Психологічна новела).

Ø Муся попрохала оповідача, якщо її вб’ють, написати, що вона померла так, … (“Як вмирають ті, що люблять життя”).

Ø “Прекрасним витвором” словесного мистецтва новелу назвав… (Євген Чикаленко).

Ø Ім’я панни… (Муся)

3. Паспорт твору

Жанр: новела.

Літературний напрям: модернізм, імпресіонізм.

Тема: історія короткого кохання, що зародилося між молодим революціонером і панною в ризикованій для життя ситуації.

Головні думки

1. Люди інколи бездумно втрачають мить щастя, підкорюючи свої вчинки суворим приписам моралі, а інколи, намагаючись затримати й продовжити його, гублять своє щастя назавжди.

2. Усе, що від природи, є прекрасним.

Характерні ознаки новели “Момент”

□ Сюжет динамічний і напружений;

□ наявність імпресіоністичних засобів: колористика тексту концентрує сонячні барви, лісову зелень, небесну блакить; багатство зорових і слухових образів увиразнює пейзаж, творить тло, на якому розгортаються події в новелі;

□ розповідь ведеться від першої особи.

Проблеми

□ любові і щастя людини;

□ миті як вічності;

□ філософії людського буття;

□ життя і смерті;

□ добра і зла;

□ гармонії людини й природи;

□ природності душевних і тілесних поривів.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда з учнями (образ Панни)

Ø Хто така Панна? Чи відповідала її зовнішність образу городської панни? У творі В. Винниченко пише, що сміх – це дзеркало душі. Зробіть висновок, яка ж душа була в Панни?

Ø Як поводилася у хвилини напруження панна Муся?

Ø Які риси характеру і вчинки Панни вказують на її життєлюбство, рішучість, упевненість, оптимізм, віру в майбутнє? На підтвердження думки наведіть уривки з твору.

Ø Розкрийте зміст слів головної героїні новели: “А ім’я – пошлість”.

Ø Що вона найбільше любила?

Ø Як панна Муся розуміла кохання?

Ø Чи погоджуєтеся ви, що життя плинне, щастя – це мить, а мить – частинка вічності?

2. Самостійна робота з текстом новели.

Добір цитат для характеристики образу Панни

Опис зовнішності: “Сама настояща, городська панна, в гарненьких черевиках, що визирали з-під сукні, із солом’яним бриликом на колінах”.

Очі: “А очі, як у зляканої лані, променисті, чисті, великі”, “Очі горіли напруженням і були великі, прекрасні”.

Сміх: “Ах, якби ви знали, який сміх у неї був! А сміх є дзеркало душі”

Манери поведінки: “Галантно повела вона рукою круг себе”, “Вона вийняла з-під свитки хусточку і почала витирати мій лоб із серйозним і заклопотаним поглядом”.

Риси характеру: “Убити себе зумію”. “А знаєте, мені чогось зовсім не страшно… Цікаво тільки дуже”, “-… Ви надзвичайно гарні зараз. – Я не знаю, що треба сказати на це”.

Погляди на життя: “Як мене вб’ють, напишіть так: “Мусю вбито на кордоні. Вмерла так, як вмирають ті, що люблять життя”. Більше нічого” – Наше кохання повинно вмерти зараз, щоб, як хтось сказав, ніколи не вмирати”. “А вона, ніби дивлячись собі в душу, обривисто-напружено говорила: – Щастя – момент. Далі вже буденщина, пошліть… Саме найбільше щастя буде мізерним в порівнянні з цим. Значить зовсім не буде – Я буду носити вас в душі”.

Вчинки: “Стражники трусять уже товаришів… Якусь панночку шукають”.

Висновок (учні роблять самостійно) записують у зошити

Панна Муся – дівчина, з якою познайомився Шехерезада на державному кордоні. Це справжня міська панна, гарно взута й одягнена. Особливо вразили оповідача її очі. Дівчина мала галантну поведінку, була навчена манерам. У образі Мусі втілюється ідея жіночності, особливої краси, таємничої незбагенності.

Провівши разом лише мить, закохані більше ніколи не зустрілись, бо дівчина вважала, що для щастя необхідна лише мить, а все, що станеться потім – буденність. Саме тому Муся не схотіла подальших стосунків і залишила за собою лише приємний та світлий спогад, сповнений таємничості й загадковості.

3. Запис до зошитів тез “Значення творчості В. Винниченка”

Володимир Кирилович Винниченко широко відомий як видатний письменник, творець нової української прози і яскравий політичний діяч часів революції та громадянської війни. Творчість В. Винниченка критики порівнюють із річкою, що часом робить стрімкі, несподівані повороти, інколи міліє, проте русло її тішить чистотою і силою джерел. Коли наприкінці 20-х років розгорілася дискусія навколо його роману “Сонячна машина”, М. Зеров висловив думку, що цей твір знаменує новий, третій період у творчості Винниченка.

Літературно-художня спадщина письменника суттєво розширила ідейно-тематичні та жанрово-стильові межі української літератури, давши потужний потенціал для подальшого розвитку прози та драматургії. Як письменник-гуманіст Винниченко глибоко вірив, що в людині, в людській спільноті переможе добро, правда, щастя. Ідея людського щастя на Землі проймає всю його творчість від перших оповідань і романів до останніх і досі не друкованих ще творів.

4. Перегляд відеофільму “Творчість В. К. Винниченка”

(Посилання: https://www. youtube. com/watch? v=3wPQO9Cg6iY)

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа “Мікрофон”. Продовжте речення

□ Образ Панни в новелі – це втілення ідеї вічної жіночності, краси й загадкової незбагненності, тому що…

□ Твір примусив замислитися…

□ Творчість В. Винниченка – це…

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за творчістю О. Кобилянської, В. Стефаника, В. Винниченка.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ОБРАЗ ПАННИ (МУСІ) – ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ ВІЧНОЇ ЖІНОЧНОСТІ, КРАСИ. ІМПРЕСІОНІЗМ НОВЕЛИ. ЗНАЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ В. ВИННИЧЕНКА – МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА