Оборотність вкладів

Оборотність виражається конкретною сумою грошей (в тому числі безготівкових), придбаних за деякий період існування вкладу. Оборотність вкладів – це економічний показник, що відображає рухливість коштів, розміщених в якості внеску на ощадному рахунку. Оборотність виражається конкретною сумою грошей (в тому числі безготівкових), придбаних за деякий період існування вкладу.

Виділяють два типи оборотності:

Обороти по приходу (сума, що надійшла на ощадний рахунок в якості внеску)
Обороти по витраті (сума, затребувана вкладників з рахунку)

Аналітичні показники оборотності вкладів

Оборотність може служити для аналізу ефективності розміщення вкладу. Оборотність складається з декількох показників:

1) Оборотність вкладень за депозитом. Це характеристика відображає кількість оборотів, які вкладення здійснило за певний часовий проміжок. Для розрахунку використовується співвідношення дебетового обороту до середнього залишку по досконалому вкладу. Результат розрахунку – це і є оборотність депозитного вкладу.

2) Тривалість обороту депозитного вкладення. Розраховується в днях, дозволяє визначити середній термін зберігання суми вкладу. Тривалість вираховують як співвідношення обороту видачі вкладення до середнього залишку по вкладах.

Ці два показники є характеристиками оборотності вкладу, дозволяють визначити стабільність депозиту, а значить, розрахувати можливі вигоди від вкладення. Оборотність вкладів використовується для аналізу вкладів, розміщених на короткий термін. Чим більше оборотність, тим надійніше розміщення вкладу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Оборотність вкладів