Обмінні курси

Купівельна спроможність валют – основний, але не єдиний фактор, що впливає на формування обмінних курсів. Серед інших чинників особливу роль відіграє держава. Залежно від його ролі обмінні (валютні) курси утворюються командним або ринковим способом.

При командному методі обмінні курси – результат команд держави: законів, наказів, указів. Такі курси є в основному фіксованими.
Ринковий шлях передбачає, що головну роль виконує ринок із властивою йому прагненням врівноважувати попит і пропозицію. В таких умовах утворюються плаваючі обмінні курси.

У жодній країні світу держава повністю не віддаляється з процесу формування обмінних курсів, так чи інакше беручи участь в ньому. Воно може наділяти фіксовані курси елементами плаваючих і, навпаки, обмежувати свободу плаваючих курсів, фіксуючи на час їх становище. Тому обмінні курси не бувають абсолютно “чистими”: тільки фіксованими або тільки плаваючими. Час від часу вони стають змішаними. У деяких країнах змішані курси діють постійно.

Таким чином, виділяються три основних види обмінних (валютних) курсів: фіксовані, плаваючі і змішані.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Обмінні курси