Обмежена відповідальність акціонерів

Обмежена відповідальність акціонерів являє собою систему, згідно з якою учасники несуть повну відповідальність за борги компанії виключно тільки в рамках лицьовій вартості своїх акцій.

Система обмеженою відповідальності дає можливість за рахунок продажу акцій залучати фінанси, необхідні для реалізації проектів, які вважаються занадто ризикованими для інвестування на принципах необмеженої відповідальності.

В яких випадках відповідальність акціонерів не буде обмеженою?

В яких випадках відповідальність акціонерів не буде обмеженою? Як вже зазначалося вище, одним з основних принципів акціонерних товариств вважається обмежена відповідальність акціонерів. Але з цього правила є кілька винятків:

Якщо акціонер в повному обсязі виплатив вартість акцій, то він несе відповідальність за борги товариства в межах недоплаченої суми. Необхідно відзначити, що оплата повинна бути внесена протягом певного терміну. Якщо ж учасник недоплатить решту, то акції переходять до суспільства. У такій ситуації не можна взагалі говорити про будь-якої відповідальності акціонера, оскільки вона обмежується вартістю акцій, власником яких він є.

Акціонери несуть субсидіарну відповідальність перед боржниками, якщо причиною банкрутства стали їх некомпетентні дії. Необхідною передумовою для настання відповідальності учасника виступає пред’явлення вимоги суспільству і недолік наявних у нього активів для задоволення претензій кредиторів. У такій ситуації субсидіарну відповідальність акціонерів не обмежується. Необхідно згадати, що під дію цього правила підпадають далеко не всі учасники товариства. Воно стосується лише тих, хто був уповноважений давати обов’язкові для виконання вказівки і впливати на дії суспільства.

Якщо акціонерне товариство виступає в ролі дочірньої організації компанії, яку очолює один з акціонерів. Суспільство визнається дочірнім, якщо інша організація на підставі укладеного договору або в силу володіння контрольної частиною статутного капіталу може впливати на його рішення. Такий акціонер нарівні з суспільством несе солідарну відповідальність перед боржниками по всіх угодах, укладених згідно з його вказівкою або основного суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Обмежена відповідальність акціонерів