Обмежена акція

Обмежена акція – цінний папір, який забезпечує отримання частки доходу організації в формі дивідендів. Має характеристики звичайної акції крім усього, що стосується прав. Так, обмежена акція має на увазі обмежені права на зборах власників цінних паперів або на певні обмеження в реалізації подібних прав.

Обмежена акція: сутність та класифікація

Як правило, в державах з добре розвиненою інфраструктурою (в першу чергу, щодо фондового ринку) все частіше з’являються обмежені акції – цінні папери, які лімітують (обмежують) права їх власників. Емітент з метою запобігання скупки контрольного пакета цінних паперів підприємства, організовує емісію спеціальних акцій з обмеженим (неповним) правом голосу. Такий вид активів носить назву обмежені акції.

При цьому на ринку існує кілька типів подібних акцій, а саме:

Активи з обмеженнями – активи без права голосу (неголосуючі). Особливість таких акцій в тому, що їх власники не мають можливості голосувати на зборах всіх акціонерів підприємства. З позиції правових норм даний тип цінного паперу прирівнюється до привілейованих (не голосують) активів. З позиції отримання дивідендів (процентних платежів) – до простих акцій. Пояснити це просто. У випадку з обмеженою акцією дивіденд не є фіксованим. Крім цього, під час банкрутства (ліквідації) підприємства-емітента держатель обмеженою акції буде отримувати виплати останнім.

Незважаючи на свої мінуси, такі активи популярні серед інвесторів, які не бажають витрачати час на управління підприємством. Одночасно з цим власники акцій розраховують отримувати прибуток протягом тривалого періоду, адже виплата дивідендних платежів проводиться в однаковому обсязі, а ринкова ціна акцій без права голосу менше, ніж у простих акцій з таким правом.

Емісію, що не голосують цінних паперів, як правило, здійснюють підприємства, готові регулярно проводити виплати за емітованими акціями. Наприклад, в 80-х роках минулого століття підприємство Форд організував дві емісії різних типів цінних паперів. Одна з партій мала обмеження;

– підлеглі акції надають власникам право голосувати на загальних зборах, але рівень їх впливу нижче, ніж у випадку з повноцінними активами. Наприклад, в підприємствах США вельми популярне поділ акцій на типи, наприклад, А і В. Так, акції серії “А” дають власникові 1 голос з розрахунку на кожну акцію. Що стосується акцій типу “В”, то тут для отримання одного голосу потрібно мати вже 10 цінних паперів. Відносно решти умов, наприклад, дивідендів і різних гарантій, то вони залишаються незмінними (як і у випадку з іншими звичайними акціями);

– акції, що надають обмежене право участі в голосуванні. Для таких цінних паперів характерна ситуація, коли власник отримує право віддавати свій голос в загальних зборах лише при наявності строго певної кількості акцій. Наприклад, акціонер може голосувати, якщо у нього є від 300 цінних паперів і більше.

У ряді випадків емісія і продаж може викликати певне невдоволення з боку власників (інвесторів). Це пов’язано зі складнощами у визначенні різних особливостей і можливостей паперу. У зв’язку з цим підприємства-емітенти зобов’язується здійснювати роз’яснення з приводу емітованих цінних паперів, що мають особливий (що обмежує) статус. Оповіщення, як правило, проводиться через ЗМІ.

З іншого боку, в якості контролерів компаній виступають різні державні структури і фондові біржі. Їх завдання – вимога від емітентів забезпечення сумлінного (якісного) випуску обмежених цінних паперів. Зокрема, можуть висуватися наступні вимоги:

– при друку проспекту випуску повинні прописуватися властивості цінних паперів в повному обсязі;

– обмежені акції в обов’язковому порядку повинні мати спеціальні позначення у вигляді терміна або коду (наприклад, акції типу “А”);

– новоспечені власники таких активів повинні отримати на руки всі необхідні папери, які отримують і власники голосуючих активів;

– власники обмежених акцій зобов’язані мати повний доступ до зборів інших власників акції і отримати можливість хоча б висловлювати власну думку.

Види акцій

На території України емісія простих акцій, що мають обмеження по праву голосу, по суті, знаходиться під забороною. Це просто пояснити. З урахуванням норм законодавства всі акціонери мають ідентичні права. З іншого боку, під час випуску цінних паперів компанії можуть йти на хитрість і, навпаки, надавати деяким власникам активів особливі можливості.

Так, є установчі акції, здатні фіксувати за засновниками певну частку цінних паперів. При цьому у відповідних документах прописується, що частка засновників не може бути менше 40%. Суть в тому, що в таких випадках (при подальших емісіях) засновники зможуть розраховувати на цінні папери в еквіваленті 40% капіталу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Обмежена акція