Облік витрат на виробництво (рахунок 20)

Тепер поговоримо про те, які саме витрати враховуються за дебетом рахунка 20, і які при цьому відображаються проводки в бухгалтерському обліку.

Прямі витрати, тобто ті, які безпосередньо пов’язані з процесом виробництва. Це може бути заробітна плата працівників (проводка Д20 К70), матеріали, що використовуються у виробництві (проводка Д20 К10), амортизація основних засобів, що беруть участь в процесі виробництва (проводка Д20 К02), соціальні відрахування з зарплати персоналу (проводка Д20 К69).
Витрати допоміжного виробництва. Прикладом допоміжного виробництва може бути власна котельня на виробництві, витрати на її утримання враховуються за дебетом рах. 23 “Допоміжне виробництво”, потім суму всіх цих витрат списують в дебет рах. 20 “Основне виробництво” (проводка Д20 К23).
Непрямі витрати, тобто пов’язані з управлінням і обслуговуванням виробництва, списують з кредиту рахунків 25 “Загальновиробничі витрати” і 26 “Загальногосподарські витрати” (проводки Д20 К25 і Д20 К26).
Брак у виробництві – вироби, деталі та роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням. Про шлюб у виробництві докладніше поговоримо в цій статті. А поки лише скажу, що шлюб враховується на рахунок 28 “Шлюб у виробництві” і списується в дебет рах. 20 “Основне виробництво” (проводка Д20 К28).
Рахунки 23 “Допоміжне виробництво”, 25 “Загальновиробничі витрати”, 26 “Загальногосподарські витрати” використовуються підприємством далеко не завжди. Це проміжні, допоміжні рахунки, їх зручно використовувати на великому виробництві. Якщо підприємство має невелике виробництво, то немає сенсу вводити додаткові рахунки, можна все витрати враховувати відразу на рах. 20.

Таким чином, визначили, що за дебетом рах. 20 враховуються всі витрати, пов’язані з основним виробництвом, тобто формується собівартість готової продукції.

Потім ця собівартість списується з кредиту рах. 20 в дебет рах. 40, 43 або 90.

Якщо вартість готової продукції враховується за нормативною (плановою) собівартістю, то всі витрати з кредиту рах. 20 списуються в дебет рах. 40 “Випуск продукції, робіт, послуг” (проводка Д40 К20).

Якщо вартість готової продукції враховується за фактичною (виробничої) собівартості, то всі витрати з кредиту рахунку 20 списуються в дебет рахунку 43 “Готова продукція” (проводка Д43 К20).

Продукція також може бути відразу направлена на продаж, минаючи рахунки обліку продукції, тоді виконується проводка Д90 / 2 К20.

В кінці місяця рахунок 20 “Основне виробництво” закривається, сальдо по рахунку 20 відображає вартість незавершеного виробництва, цей залишок переноситься на початок наступного місяця.

Для закріплення вишенаписанное інформації пропоную розібрати кілька прикладів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Облік витрат на виробництво (рахунок 20)