Облік операцій на валютному рахунку

Підприємство, яке здійснює зовнішньо економічну діяльність для розрахункових операцій повинні відкривати валютні рахунки. Кількість валютних рахунків не обмежена і залежить в основному від виду валюти.
Для відкриття рахунку необхідно: заяву; копія установчих документів; картки із зразками підписів відповідальних осіб та дозвіл банку на продаж валюти від імені організації, а так само певна сума валюти для відкриття довідки на постановку на облік у податковій інспекції та органах соціального страхування.
Порядок проведення операцій в іноземній валюті регулюється державою. Основним документом, на підставі якого знімають або зараховують валюту, є заява на переклад. Про всі проведені операції банк повідомляє в виписках з валютного рахунку, при чому сума повинна бути показана в двох валютах (в іноземній і в рублевому еквіваленті). Якщо банк не справив перерахунок, то це справляє бухгалтер за курсом Центробанку на момент здійснення операції. Отримавши виписку, бухгалтер підбирає всі документи, що підтверджують операції, і обробляє виписку. Проведення повинні мати два показника (в іноземній валюті та в рублевому еквіваленті).
У зв’язку з тим, що курс рубля по відношенню до валюти постійно змінюється, бухгалтер щомісяця повинен проводити перерахунок залишків за курсом, що діє на останній день місяця. При позитивному результаті сума списується на доходи, при негативному – на витрати.
Облік операцій ведеться на 52 рахунку. Активний валютний рахунок не має субрахунків, але, у зв’язку з тим, що не вся валюта використовується підприємством, а 50% підлягають обов’язковому продажу, то рекомендується відкриття субрахунків:
52 – 1 – транзитний валютний рахунок.
52 – 2 – поточний валютний рахунок.
52 – 3 – рахунок, відкритий за кордоном.
52 – 4 – спеціальний транзитний рахунок. Він відкривається підприємствами, що не мають валюту, але потребують її для одноразових операцій. Наприклад, для видачі грошей на відрядження за кордон, придбання матеріалів, сировини і так далі за валюту, а так само якщо необхідно погасити заборгованість по кредиту, взятому в валюті. Для цих цілей банк за дорученням підприємства купує валюту і відкриває спеціальний рахунок.
Зняття грошей з розрахункового рахунку на покупку валюти відбивається операціями: Д 57 – До 51; Д 52-4 – До 57.
Операція по руху відображають:
1. Надійшла валюта від покупців і замовників: Д 52-1 – До 62.
2. Надходження від засновників: Д 52-1 – До 75.
3. Отримано кредит у валюті: Д 52-1 – До 66.
4. Чи зараховується валюта, що належить підприємству (50%): Д 52-2 – До 52-1.
5. Чи відображається валюта на продаж: Д 57 – До 52-1.
6. Чи зараховується рублевий еквівалент проданої валюти: Д 51 – До 91-1.
7. Списується сума проданої валюти за курсом Центробанку на момент продажу: Д 91-2 – До 57.
8. На суму комісійної винагороди банку за продаж валюти: Д 91-2 – До 52-2.
9. Збиток при конвертації: Д 91-9 – До 91-2.
10. Дохід при конвертації: Д 91-1 – До 91-9.
Не підлягає продажу:
– Надходження валюти у вигляді внеску в статутний капітал (від засновників);
– Надходження у вигляді кредитів;
– Надходження на благодійні цілі;
– Надходження від продажу цінних паперів.
Оброблена виписка записується в журнал-ордер 2 / 1ПК. Записи виробляють аналогічно розрахунковому рахунку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Облік операцій на валютному рахунку