Облігація під дохід

Облігації під дохід – боргові папери, в ролі забезпечення за якими виступає потік прибутку від реалізованого проекту. Даний вид активів часто носить назву облігацій, гарантованих доходами.

Облігації під дохід – популярний тип активів, що займає більшу частину випущених муніципальних облігацій. На сучасному ринку цінних паперів є багато випусків таких активів. При цьому кожен з них спрямований на фінансування певного проекту.

Облігації під дохід: сутність

Боргові папери, гарантовані доходом – муніципальні цінні папери, запорукою (забезпеченням) за якими виступає прибуток від реалізованого підприємством-емітентом проекту. Саме тип забезпечення робить даний вид боргових паперів особливим і відрізняє від інших “сестер” на муніципальному облігаційному ринку. На відміну від облігацій під дохід, боргові папери загального зобов’язання у вигляді забезпечення пропонують кредитоспроможність емітента.

Планується, що фінансуються за рахунок боргових паперів проекти в доступному для огляду майбутньому незмінно принесуть дохід. Виходячи з цього, підприємство-емітент і планує свої подальші платежі по облігаціях. Випуском муніципальних боргових паперів займаються окремі муніципалітети, міста, штати. Як правило, облігації застосовуються для фінансування великих проектів, які потребують серйозних вливань. Найчастіше мова йде про зведення парковок, лікарень, стадіонів, житла, фабрик та інших будівель. У ряді випадків отримані під облігації кошти можуть використовуватися для вирішення великих комунальних завдань.

Облігації під дохід вважаються чисто муніципальними борговими паперами, емітуються під прибуткові проекти. Прибуток по реалізованих проектах направляється в бюджет регіону (міста, штату) і частково йде на покриття боргових зобов’язань перед інвесторами (виплату відсотків, погашення облігацій).

Головна відмінність боргових паперів під дохід і облігацій загального зобов’язання полягає в прибутковості проекту. У першому випадку актив служить інтересам групи осіб, які вносять кошти за надані проектами послуги і планують отримати прибуток. У другому випадку доходу від проекту, що фінансується не очікується. Гроші, отримані від розміщення облігацій загального зобов’язання, направляються на забезпечення зручностей всьому населенню регіону (міста).

Велика частина облігацій під дохід продається невеликими партіями (траншами). Кожен транш має обсяг близько 5 тисяч доларів США. Період обігу боргових паперів, забезпечених доходами – до 30 років, що робить такий вид інвестицій довгостроковим. Варто зазначити, що облігації одного випуску можуть бути погашені в різні терміни. Так, все частіше застосовується практика ступеневої покриття боргових зобов’язань, коли муніципальні (міські, районні) органи влади виконують свої зобов’язання поступово (східчасто). Такий вид боргових паперів носить назву серійних.

Прибуток, що надходить від державного підприємства, збирається і спрямовується до спеціального фонду. Згодом саме з даного фонду черпаються кошти для погашення витрат компанії. Тільки після оплати всіх поточних витрат настає черга власників боргових паперів під дохід.

Виплати по таким видам облігацій, не гарантуються кредитоспроможністю державних структур (на відміну від облігацій загального призначення). Це призводить до підвищеного ризику дефолту за борговими паперами і, відповідно, додатковому ризику для інвестора. При цьому чим більші процентні ставки пропонує емітент, тим вище ймовірність втратити свої кошти в разі провалу проекту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Облігація під дохід