Облігація без спеціального забезпечення

Облігація без спеціального забезпечення – борговий папір, власник (утримувач) якої є претендентом на права головного кредитора по відношенню до всіх активів підприємства-емітента (якщо не було домовленості, що вони застосовуються в ролі забезпечення за іншими зобов’язаннями).

Облігація без спеціального забезпечення: сутність, роль в загальній кваліфікації

Облігації – один з найбільш популярних видів боргових паперів, що мають фіксовану прибуток і мінімальні ризики, що і зробило ці активи по-справжньому затребуваними серед інвесторів. З іншого боку, боргові папери – один із кращих інструментів і для емітентів, які таким чином привертають фінансові ресурси, що дозволяють фінансувати великі проекти і покривати свої витрати.

Даний вид активу на увазі, що її власник передав емітенту облігації на певну суму в борг і планує отримувати прибуток у вигляді відсотків, а по завершенні періоду дії і викупну ціну за актив. Різниця лише в тому, що в такий борговий папері не передбачено забезпечення, що покриває ризики інвестора.

До основних параметрів облігації без спеціального призначення варто віднести номінал, викупну вартість (іноді задається в вигляді правила для обчислення), термін покриття боргового паперу (дату погашення), купонну ставку відсотка (норму прибутковості), дату покриття (погашення) облігації і дату здійснення виплат. На практиці викуп активу за номінальною ціною є переважаючим. Платежі купонів, як правило, проводяться з певною періодичністю – поквартально, раз в 6 місяців або щороку.

Щоб зрозуміти суть і місце облігації без спеціального призначення, важливо знати особливості класифікації боргових паперів. До головних ознак, за якими поділяються ці активи, варто віднести:

1. Метод забезпечення. Тут маються на увазі боргові папери наступних типів:

– муніципальні, державні. В якості гарантів платежів по таких активах виступають муніципальні (державні) структури відповідно;

– забезпечені боргові папери приватних компаній – облігації, які забезпечені певною запорукою (правами на нерухомості, прибутком від різних діючих проектів та програм). Є три основні підтипи забезпечених активів:

1) Боргові папери, які забезпечені майном компанії (як правило, нерухомістю);

2) Облігації, в якості застави (забезпечення) яких виступають цінні папери, вже наявні у володінні підприємства, котрий випустив облігації, або його дочірньої структури. Головна вимога до такого забезпечення залишається загальним – ліквідність;

3) Активи, де заставою виступає певне обладнання підприємства. Часто в ролі емітентів таких облігацій виступають транспортні структури, що випускають локомотиви, літаки та іншої техніки.

Види облігацій по забезпеченості
Суть забезпечених облігацій така, що при банкрутстві (ліквідації) емітента держатель може розраховувати на певну частину її активів;

– облігації приватних підприємств, які не мають спеціальної забезпечення, так звані corporate debentures. Такі боргові папери не забезпечені тими чи іншими матеріальними цінностями. В якості гарантії платежів по облігації виступає лише сумлінність і порядність самого підприємства, котрий випустив боргові папери. Іншими словами, у інвестора є тільки обіцянка емітента своєчасно виконувати свої зобов’язання. Такий вид облігацій відрізняється меншою надійністю. З іншого боку, їх власники отримують перевагу виплат при ліквідації (банкрутство) підприємства-емітента. Крім цього, через підвищених ризиків, ставка на такі боргові папери є однією з найбільш високих.

2. Термін дії облігацій (забезпечених і незабезпечених) може бути:

– фіксованим, тобто при продажу боргового паперу обмовляється число, коли актив повинен бути погашеним;
– безстроковим (без зазначення дати погашення). У цьому випадку емітент не пов’язує себе якими-небудь конкретними датами і термінами. При цьому борговий папір може бути викуплена в будь-який час. Наприклад, в період війни з Наполеоном подібні боргові папери випускалися Великобританією (носили назву консолей).

3. Спосіб викупу (погашення) боргових паперів. Виплати можуть здійснюватися одноразово (однією сумою), розподілятися на певний проміжок часу (дні і частки платежів обумовлюються), виплачуватися послідовно для кожної частки загального числа боргових паперів.

4. Метод виплати прибутку. Тут можливі кілька варіантів:

– платежі тільки відсотків за борговими паперами (термін викупу не обговорюється);

– платежів відсотків немає зовсім (такі активи носять назву облігацій “зеро” або з нульовим купоном);

– платежі здійснюються в останній день, коли здійснюється погашення боргового паперу. Наприклад, в США налагоджено випуск боргових паперів серії EE (ощадні активи);

– виплата відсотків здійснюється час від часу, а в день погашення – викупна або номінальна вартість.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Облігація без спеціального забезпечення