О. С. ПУШКІН. ВСТУП ДО ПОЕМИ РУСЛАН І ЛЮДМИЛА. СИНТЕЗ ФОЛЬКЛОРНИХ І ЛІТЕРАТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У КАЗКАХ О. ПУШКІНА

Мета: розпочати знайомство з творчим доробком видатного російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна; показати вплив усної народної казки на творчість О. С. Пушкіна; розвивати учнівське мислення, творчу уяву, навички виразного читання; виховувати повагу до духовних скарбів людства.

Обладнання: портрет О. С. Пушкіна, виставка книг письменників-казкарів, учнівські ілюстрації до вступу до поеми О. Пушкіна “Руслан і Людмила”, записи музики М. Римського-Корсакова, П. Чайковського та Є. Шварца до екранізацій літературних казок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда:

– Дайте визначення фольклору.

– До якої групи фольклорних жанрів належить казка?

– Які казки називаються народними?

– Пригадайте, які народні казки ви читали. Назвіть їхні особливості.

– Яких “чарівних помічників”, що діють у народних казках, ви знаєте?

– А чи можете ви назвати прізвища письменників – казкарів?

III. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми уроку

Вчитель. Хоча літературна казка подібна до народної, проте має ряд відмінностей.

– Хто створив фольклорну казку, а хто – літературну?

– Ми знаємо, що народна казка тривалий час існувала в усній формі, а потім тільки завдяки зусиллям вчених-фольклористів казки були записані. Чи існувала літературна казка в усній формі? (Літературна казка відразу виникла у письмовому вигляді.)

– Що таке “мандрівний сюжет”? Для народної чи літературної казки характерне явище “мандрівного сюжету”? (Літературна казка існує в одному авторському варіанті, а народну казку передавали з вуст в уста, тому вона має варіанти одного й того ж сюжету.)

– Яка різниця між місцем і часом дії в народних та літературних казках? (У народній казці місце і час подій не визначені, а в літературній – є чітка вказівка на те, де й коли відбуваються події.)

– Спробуйте визначити різницю між фольклорною та літературною казкою за своєрідністю літературного роду (мовою казки). (Народні казки прозові, а літературна казка може бути прозовою, віршованою або у вигляді п’єси.)

Розповідь про Олександра Сергійовича Пушкіна

У селі Михайлівському Псковської області в Росії стоїть невеликий будинок. У ньому довгими ночами під завивання бурі й мерехтіння свічки слухав Олександр Сергійович Пушкін казки няні Орини Родіонівни про кота ученого, про заморські дивовижі, про чудовиськ і потвор. У листі братові Левові Олександр Сергійович написав: “Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!” Згодом розповіді няні склалися під пером талановитого поета у дивовижні віршовані

Казки.

Казки Пушкіна своєрідні, цікаві, несхожі між собою. Вони нагадують чарівні пісні, що вражають своєю мелодійністю, легкістю вірша, дивовижними пригодами. Вони звучать як музика, входячи в нашу душу з дитинства. Казки Пушкіна надихнули відомого російського композитора М. А. Римського-Корсакова на створення опер “Казка про царя Салтана” та “Казка про золотого півника”.

Візитною карткою Пушкіна у велику літературу стала його поема-казка “Руслан і Людмила”, вступ до якої Пушкін перетворив на захопливу оповідь про світ народної казки, яка є неодмінною частиною російської національної культури в цілому.

IV. Виразне читання вступу до поеми “Руслан і Людмила “вчителем в оригіналі

V. Читання вступу до поеми учнями за допомогою прийому “ланцюжок”

VI. Аналітична робота над осмисленням змісту вступу до поеми О. Пушкіна “Руслан і Людмила”

– Яке у вас було відчуття під час читання вступу? Як ви думаєте, з чим це пов’язано?

– Що потребує пояснення? Які слова для вас незрозумілі? (Незрозумілі слова: “дол, чахнет, видения, витязь, мимоходом, пленяет”); зрозумілі слова, але у такій формі вони рідко вживаються: “брег, златая, богатырь, песнь, чредой, златом” (переважно це старослов’янізми, які за часів Пушкіна вживалися у піднесеному книжному стилі.)) Чому, по-вашому, автор вживає застарілі слова?

– Які з героїв народних казок потрапили до вступу? З якою метою Пушкін переносить їх до свого твору?

– Де відбувається дія? Що таке лукомор’я? Знайдіть у тлумачному словнику визначення та запишіть у зошити.

– Як ви думаєте, чому автор обирає для дії саме таке місце?

– Якими ви уявляєте собі персонажів вступу: кота ученого, Бабу Ягу, Кощія, русалку, богатиря?

– За допомогою яких художніх засобів поет створює казкову картину?

– Спробуйте висловити головну думку, закладену Олександром Сергійовичем Пушкіним у зміст вступу до поеми “Руслан і Людмила”. (У вступі до поеми “Руслан і Людмила” О. Пушкін уславив народну казку, її чарівний світ.)

VII. Читання вступу в перекладі українською мовою, порівняння перекладу і оригіналу

– Чи вдалося перекладачеві Миколі Терещенку зберегти світ літературних образів, створених Пушкіним?

– Чи зумів перекладач передати зміст, настрій оригіналу?

– Наскільки оригінал відрізняється від перекладу? Де, на ваш погляд, у перекладі наявні найбільші втрати оригінального тексту? Наведіть приклади.

VIIІ. Систематизація та узагальнення вивченого

– Хто з вас раніше читав казки Пушкіна? Спробуйте впізнати героїв його казок. (Вчитель має по два конверти для двох команд: у першому – назви казок Пушкіна, в другому – імена героїв його казок. Учням пропонує швидко об’єднатися у дві команди по 5 осіб. По команді вчителя учні мають з’єднати картки з назвами казок з іменами героїв. Хто швидше, той перемагає.)

I конверт: Назви казок Пушкіна

А) “Казка про рибака і рибку”;

Б) “Казка про царя Салтана…”;

В) “Казка про золотого півника”;

Г) “Казка про попа та його робітника Балду”;

Д) “Казка про мертву царівну і сімох багатирів”.

II конверт: Імена героїв казок Пушкіна

А) князь Гвідон;

Б) дівиця, шамаханськая цариця;

В) золота рибка;

Г) дівчина Чорнавка;

Д) чорт.

IX. Домашнє завдання

Виразно читати вступ до поеми “Руслан і Людмила” мовою оригіналу та у перекладі М. Терещенка українською мовою. Вивчити напам’ять у тому варіанті, який більш близький вам (оригінал чи переклад).

Намалювати лукомор’я.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

О. С. ПУШКІН. ВСТУП ДО ПОЕМИ РУСЛАН І ЛЮДМИЛА. СИНТЕЗ ФОЛЬКЛОРНИХ І ЛІТЕРАТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У КАЗКАХ О. ПУШКІНА