О. ДОВЖЕНКО “ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА”, “УКРАЇНА В ОГНІ”, “ЩОДЕННИК”

Варіант 1

1. Починаючи твір “Зачарована Десна”, О. Довженко із захопленням описує…

А Красу річки Десни.

Б Коня, що випасався неподалік від лісу.

В Добробут власної городини.

Г Свою родину.

2. Яку шкоду вчинив Сашко (О. Довженко “Зачарована Десна”), перебуваючи на городі?

А Витоптав огірки.

Б Поїв весь горох.

В Поламав соняшник.

Г Повиривав моркву.

3. Батька за його красу Сашко (О. Довженко “Зачарована Десна”) порівнював…

А Із живописним мистецтвом.

Б Божим храмом.

В Квітучим весняним садом.

Г Античною статуєю.

4. Чому виникла сварка між батьком, дядьком і дідом Сашка (О. Довженко “Зачарована Десна”) на косовиці?

А Через знайдені гроші.

Б Не порозумілися у політичних поглядах.

В Кожний намагався довести власну силу.

Г Не могли поділити скошену траву.

5. Основою створення кіноповісті О. Довженка “Україна в огні”… А Є попередні фільми митця про фронтові події.

Б Однойменна стаття, написана в 1942 році.

В Непорозуміння між письменником і Й. Сталіним.

Г Прагнення Олександра Петровича возвеличити радянську армію.

6. Баба Марусина (О. Довженко “Зачарована Десна”), мати діда Семена, любила…

А Вишивати хрестиком.

Б Розповідати внукові казки.

В Проклинати все і вся.

Г Співати про любов.

7. Як батько героя твору О. Довженка “Зачарована Десна” називав своїх діточок?

А Соловейками.

Б Соколиками.

В Сизокрилими орлами.

Г Козенятками.

8. Яка пташина (О. Довженко “Зачарована Десна”) віщувала про зміни в погоді?

А Жайворонок.

Б Ворона.

В Голуб.

Г Соловей.

9. Кому з героїв твору О. Довженка “Зачарована Десна” належать слова: “Нічого в світі так я не люблю, як саджати що-небудь у землю, щоб проізростало”?

А Бабусі.

Б Матері.

В Батьку.

Г Дідусю.

10. Улюблена пісня, яку виконує родина Запорожців у першому розділі твору О. Довженка “Україна в огні”.

А “Ой піду я до роду гуляти”.

Б “Ой матінко-зірко”.

В “Із-за гори вітер віє”.

Г “Вилітали орли з-за крутої гори”.

11. У “Щоденнику” О. Довженко відтворив…

А Історію козаччини і героїчне минуле рідного краю.

Б Трагічну долю українського народу, країни та її видатних синів.

В Власні спогади про дитинство, родину, перші спроби у літературному мистецтві.

Г Свої роздуми над смислом життя кожного народу.

12. Художня особливість “Щоденника” О. Довженка, яка містить ознаку цього різновиду мемуарної літератури.

А Уживання термінів, спеціальної фразеології.

Б Фрагментарність, емоційно-оцінні вислови.

В Відсутність емоційно-забарвлених слів.

Г Наявність великої кількості повторів і звернень.

Варіант 2

1. У минулому дід Семен (О. Довженко “Зачарована Десна”)…

А Козак.

Б Чумак.

В Кріпак.

Г Стрілець.

2. Який представник нечистої сили згадується у творі О. Довженка “Зачарована Десна”?

А Русалка.

Б Лісовик.

В Потерчата.

Г Домовик.

3. У минулому батько Сашка (О. Довженко “Зачарована Десна”) був…

А Козаком.

Б Січовим стрільцем.

В Бурлакою.

Г Військовим.

4. Який художній засіб використано автором у вислові з твору “Зачарована Десна”: “Дивлюсь у воду – місяць у воді сміється”?

А Епітет.

Б Метафору.

В Порівняння.

Г Анафору.

5. Мати Сашкова (О. Довженко “Зачарована Десна”) не любила діда Семена, бо:

А Вважала його за чорнокнижника.

Б У нього був складний характер.

В Він любив багато випивати.

Г Той був неохайний.

6. Пісня, яку баба творила про Сашка (О. Довженко “Зачарована Десна”), нагадувала…

А Колядку.

Б Щедрівку.

В Коломийку.

Г Колискову.

7. Яке церковне свято згадується у творі О. Довженка “Зачарована Десна”?

А Великдень.

Б Різдво.

В Вербна неділя.

Г Спас.

8. Письменник, мотиви якого виразно проймають твір О. Довженка “Україна в огні”.

А М. Бажан.

Б І. Кочерга.

В І. Франко.

Г Т. Шевченко.

9. Чим закінчилася прогулянка дикої тварини (О. Довженко “Зачарована Десна”) вздовж річки Десни?

А Вона втопилася.

Б Посадили знов у клітку.

В Спіймали і продали циркачам.

Г Її вбили.

10. Композиційним епіцентром кіноповісті О. Довженка “Україна в огні”…

А Є відступ радянських військ на схід.

Б Українське село Тополівка.

В Винищення Ернстом фон Краузом невинних людей.

Г Доля Христі Хутірної.

11. “Щоденник” О. Довженка містить багато…

А Іноземних слів.

Б Історичної термінології.

В Криптонімів.

Г Літературних відступів філософської спрямованості.

12. “Щоденник” О. Довженка охоплює період…

А Виключно подій Другої світової війни.

Б Повоєнного часу.

В 3 дитинства письменника і до останніх років його життя.

Г З 1941 по 1956 рр.

Варіант З

1. Визначте жанр твору О. Довженка “Україна в огні”. Це кіноповість…

А Соціально-побутова.

Б Історична.

В Автобіографічна.

Г Соціально-психологічна.

2. До війни Лаврін Запорожець (О. Довженко “Україна в огні”) працював…

А Директором школи.

Б Бригадиром комбайнерів.

В Головою колгоспу.

Г Сільським лікарем.

3. У чому призначення митця (О. Довженко “Зачарована Десна”), на думку письменника?

А Розважати і висміювати людей.

Б Відображувати життя як найвеличніше благо.

В Допомагати ближньому.

Г Прищеплювати любов до всього красивого.

4. Через що були худими коні в господарстві батька Сашка (О. Довженко “Зачарована Десна”)? Через:

А Жорстоке ставлення до них.

Б Поганий корм.

В Те, що не робилися відповідні щеплення.

Г Повсякденну важку роботу.

5. Найбільше дід (О. Довженко “Зачарована Десна”) любив…

А Молитися Богу.

Б Виконувати народні пісні.

В Лежати на погребі під сонцем.

Г Збирати гриби, ягоди, горіхи.

6. Малий Сашко (О. Довженко “Зачарована Десна”) полюбляв…

А Пташиний щебет.

Б Музику клепання батьком коси.

В Плескіт весняної води.

Г Читати книжки.

7. Мати не пускала Сашка на косовицю з батьком (О. Довженко “Зачарована Десна”), бо вважала, що він…

А Потрапить до рук розбійників.

Б Важко захворіє.

В Заблукає в лісі.

Г Утопиться в Десні.

8. Який обряд зимового циклу згадується у творі О. Довженка “Зачарована Десна” ?

А Приготування куті.

Б Посівання.

В Щедрування.

Г Колядування.

9. Який художній засіб використано О. Довженком (“Зачарована Десна”) у рядку: “Брав їх з води прямо руками, як китайський фокусник”?

А Метафору.

Б Епітет.

В Порівняння.

Г Анафору.

10. Намагаючись позбавитися від власного гріха, Сашко (О. Довженко “Зачарована Десна”) вирішив…

А Ходити і з кожним вітатися, знімаючи капелюха.

Б Допомагати батькові збирати скошену траву.

В Доглядати худобу.

Г Обробляти городину.

11. Після закінчення війни Україну в своїх щоденникових записах Олександр Петрович назвав…

А Великою Удовицею.

Б Мужньою Жінкою.

В Матір’ю-Героїнею.

Г Святою Богородицею.

12. Право розпоряджатися довженківськими записами “Щоденника” після смерті письменника цілком належало…

А М. Рильському.

Б О. Гончару.

В Ю. Сонцевій.

Г А. Малишку.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

О. ДОВЖЕНКО “ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА”, “УКРАЇНА В ОГНІ”, “ЩОДЕННИК”