О. Довженко. Зачарована Десна. Автобіографічний характер твору. Джерела становлення особистості письменника та його таланту. Розповідь про перші радощі й уболівання, перші кроки пізнання життя, дитячі захоплення і розчарування

Мета. ознайомити одинадцятикласників зі змістом автобіографічного твору, розкрити моральне багатство трудівників села, осмислити красу людини і природи у творі; прищеплювати любов до України та її природи; вивчити основні ознаки кіноповісті.

Тип уроку. комбінований.

Обладнання. портрет О. Довженка, фотографічні матеріали, “Зачарована Десна”, епіграф.

Хід уроку

I. Організаційна частина.

II. Перевірка засвоєних знань.

Запитання та завдання для учнів.

1. Розкажіть про сім’ю та дитячі роки О. Довженка.

2. Яким було життя О. Довженка у 20-х – 30-х роках XX століття?

3. Розкажіть про діяльність О. Довженка в роки Другої світової війни.

4. Як склалося особисте і творче життя митця у повоєнний час?

III. Повідомлення теми, мети уроку.

Епіграфом уроку хай будуть слова Петра Дорошка: Хлопчик, зачарований Десною, Виріс, щоб усіх нас чарувать. Щоб усе, що в душі, в серці, в мислі Визріло з дитячих давніх літ, Повернуть народові, як пісню, Як надії слово, мрії зліт.

IV. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу.

Матеріал для вчителя.

Кіноповість “Зачарована Десна” по праву вважають шедевром не лише у творчості О. Довженка, а й усієї української літератури. Продовжуючи традиції Тараса Шевченка (“Мені тринадцятий минало”), Івана Франка (“Малий Мирон”), О. Довженко з великою художньою майстерністю відтворив психологію дитячого сприйняття навколишнього світу ще о тій порі, коли все живе сприймається як цілість. В українському письменстві творцем жанру кіноповісті є О. Довженко.

Запишемо у словничок літературознавчих термінів визначення цього жанру.

Кіноповість. жанровий різновид літературного сценарію. Це повість, написана з урахуванням специфіки кінематографії.

За побудовою й формою “Зачарована Десна” має класичні ознаки прозового художнього твору і читається як ліричне полотно з цілком самостійним художнім значенням. Твір відзначається філософською заглибленістю, романтичною окриленістю і масштабністю. Автор майстерно розробляє сюжет, любовно малює образи, використовує ліричні відступи, що навряд чи піддаються екранізації.

Коли були оприлюднені кіноповісті О. Довженка, читач одразу відчув ходу майстра. Після десятиліть сталінського терору у літературі знову з’явилася жива людина з її пристрастями, бажаннями, щастям – та не лише з ними, а й з горем, болем, стражданням. Тож і потяглася ниточка довженківської традиції – і не лише в українській, а й у світовій літературі. “Слов’янство поки що дало світові в кінематографії одного великого митця, мислителя, поета – Олександра Довженка”, – сказав про нашого геніального режисера й письменника Чарлі Чаплін.

Перші записи у “Щоденнику”, які стосуються “Зачарованої Десни”, датуються 1942 роком. Зокрема, 5 квітня Довженко занотував: “А вчора, пишучи спогади про дитинство, про хату, про діда, про сінокіс, один собі у маленькій кімнатонці сміявся і плакав. Боже мій, скільки ж прекрасного і доброго було в моєму житті, що ніколи-ніколи вже не повернеться! Скільки краси на Десні, на сінокосі і скрізь-усюди, куди тільки не гляне моє душевне око…”

У березні 1956 року в журналі “Дніпро” повість була надрукована.

“Зачарована Десна” з’явилася як сповідь змученого митця, як найнадійніша моральна опора для власного духу і для свого народу, який гинув у полум’ї Другої світової війни.

“Зачарована Десна” – твір автобіографічний і надзвичайно ліричний. Ріка дитинства Олександра Петровича не чарівна, а зачарована. Хто ж зачарував її? Безперечно, сам автор, який безмежно любив рідний край, його людей і природу. Вся повість пройнята надзвичайною добротою, людяністю, християнською сердечністю, щирістю і задушевністю.

Розповідь у кіноповісті ведеться у двох площинах:

Бачене і відчуте малим Сашком, який лише починає пізнавати навколишній світ;

Філософські роздуми досвідченого митця-патріота.

Орієнтовні питання для роботи над твором.

1. Що можна сказати про малого Сашка?

2. Доведіть, що це хлопчик з багатою художньою уявою.

3. Які засоби використовує автор, щоб відтворити казковий світ дитинства?

4. Як змальовує автор прекрасний світ, що оточує малого Сашка? Чи можна назвати його земним раєм?

5. Пригадайте дядька Лева з “Лісової пісні” Лесі Українки. Чи схожий дід Сашка на нього?

6. Доведіть, що О. Довженко був майстром словесного портрета.

7. Кого нагадує вам баба Марусина? Знайдіть подібні образи в народних казках?

8. Розкажіть про батька і матір Сашка.

9. Знайдіть у “Зачарованій Десні” картини, виписані з доброзичливим гумором.

10. Окремі частини кіноповісті – це поезія в прозі. Зачитайте і прокоментуйте такі уривки з твору.

11. Якою постає природа у творі? Доведіть, що це – рівноправний персонаж поряд з образами людей.

Коментар учителя.

Усім героям кіноповісті притаманна гармонійна єдність фізичної і духовної краси. їхню красу О. Довженко бачить у працелюбності. Для малого Сашка найрідніші люди – святі. Він навіть сприймає їх як образи святих. Отже, “Зачарована Десна” – це високопоетичний твір про джерела, з яких починається митець, – оточення, рідну природу, уяву, фантазію, волю маленької людини.

Оспівуючи святу ріку своїх дитячих незабутніх літ і мрій, дякуючи їй за найбагатші дарунки на все життя, письменник з радістю говорить про те, що він мав щастя народитись і жити над чарівною Десною, пити її м’яку воду і слухати перекази про давнину, лічити в її сивій воді зорі з перекинутого неба.

V. Підсумки уроку. Закріплення вивченого.

Слово вчителя.

Для О. Довженка, як і для багатьох художників, емоційні враження дитинства мали в собі силу неперехідну; вони були невичерпні у своїй здатності живити й наснажувати, щораз виступати збудниками творчої енергії, і чи не найкращим цьому свідченням є “Зачарована Десна”, написана Довженком уже на схилі віку, коли досвід художника і його філософські роздуми над життям сягали найдальших обріїв.

Питання для закріплення.

1. Які головні риси своїх батьків возвеличує О. Довженко в кіноповісті “Зачарована Десна”?

2. Розкрийте автобіографізм кіноповістей письменника.

3. Чому свою кіноповість О. Довженко назвав “Зачарована Десна”?

4. Земля дитинства в кіноповісті “Зачарована Десна” постає як образ втраченого раю. Чому?

VI. Домашнє завдання.

Написати твір-мініатюру на тему “Що означає бачити зорі в буденних калюжах на життєвих шляхах”?

Прочитати “Щоденник” О. Довженка, зробити закладки на тих сторінках, які найбільше вразили.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

О. Довженко. Зачарована Десна. Автобіографічний характер твору. Джерела становлення особистості письменника та його таланту. Розповідь про перші радощі й уболівання, перші кроки пізнання життя, дитячі захоплення і розчарування