Нуклеїнові кислоти. Хімія спадковості

ДНК – це надзвичайно довгі полімерні ланцюги, що складаються з багатьох тисяч з’єднаних один з одним мономерних одиниць – дезоксірібонуклеотідов чотирьох різних типів, що утворюють характерні для кожного організму специфічні послідовності. Молекули ДНК зазвичай складаються з двох частин. Функції ДНК полягають у тому, що вона зберігає запас генетичної інформації, необхідної для кодування структури всіх білків і всіх РНК кожного виду організму, регулює в часі і просторі біосинтез компонентів клітин і тканин, визначає діяльність організму протягом його життєвого циклу і забезпечує індивідуальність даного організму. У клітинах міститься РНК трьох основних класів: матрична, рибосомная і транспортна. Вони являють собою одноцепочечниє полірібонуклеотіди, для яких характерна строго певна молекулярна маса, специфічна нуклеотидних послідовність і певна біологічна функція.
Будівельним блоком нуклеїнових кислот є нуклеотиди. Нуклеотиди складаються з трьох компонентів: азотистої основи, пектози і фосфорної кислоти. Відомо 5 азотистих основ: аденін, гуанін, цитозин, тимін, урацил, при цьому тимін зустрічається часто в ДНК, а урацил – в РНК. Історія ДНК починається з Ф. Мішера, який провів систематичне дослідження клітинного ядра. Однак перший прямий доказ того, що ДНК – носій генетичної інформації, було отримано тільки в 1940-і рр. Було виявлено, що чотири підстави зустрічаються в ДНК різних організмів у різних співвідношеннях і що між основами існує певна кількісна зв’язок.
1. Препарати ДНК, виділені з різних тканин одного організму, мають однаковий нуклеотидний склад.
2. Нуклеотидний складу ДНК у різних видів різний.
3. Нуклеотидний складу ДНК у даного виду не змінюється з віком.
4. Було виявлено співвідношення: Г + Ц = Т + А.
У 1953 р американський генетик Д. Уотсон і англійський фізик Ф. Крик запропонували тривимірну модель ДНК. Модель складається з двох ланцюгів ДНК, закручених у спіраль вправо навколо однієї і тієї ж осі з утворенням подвійної спіралі. Дуплекс утворюється за рахунок водневих зв’язків між комплементарними утвореннями, а гідрофільний сахарофосфатний остов розташовується із зовнішнього боку макромолекули. Комплементарність ланцюгів в подвійній спіралі дозволяє зрозуміти механізм їх точної реплікації. Структурні гени – це ділянки ДНК, за допомогою спеціальних методів були визначені нуклеотидні послідовності ряду генів і вірусних ДНК.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Нуклеїнові кислоти. Хімія спадковості