Нові галузі промисловості

Нові галузі промисловості здатні стимулювати економіку держави до стрімкого зростання всіх показників. Якщо країна має промислову, а не сировинну спеціалізацію, значить вона стане світовим економічним лідером. Всі нововведення в промисловості безпосередньо пов’язані з розвитком прогресу. В Америці, Канаді, Китаї існують промислові конгломерати, діяльність яких безпосередньо пов’язана з безперервними експериментами в галузі новітніх розробок технічного плану. Сьогодні для того щоб утримати ринкову нішу в промисловості, держава зобов’язана стимулювати інтелектуальний і науковий прогрес. До нових галузях в промисловості відносяться:

    Мікробіологічна; Атомна; Мікроелектроніка.

Роль держави в розвитку промисловості нового покоління

У тих країнах, де законодавчо стимулюється науковий прогрес, показники валового продукту економіки на порядок вище. Фінансуючи промисловість, державні структури інвестують капітал в майбутнє країни, в її лідируючі позиції на міжнародному ринку. Проводячи лояльну політику оподаткування нового покоління промислового виробництва, держава забезпечує себе конкурентним національним продуктом, підвищенням добробуту нації в цілому.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Нові галузі промисловості