Норми витрат: способи планування та розрахунку

Планування норм витрат на найбільшу увагу заслуговує у виробничій сфері. Більшість компаній використовують цілу групу способів, що дозволяють визначити норми матеріальних ресурсів. Сюди можна віднести такі методи – досвідчений (на основі набутого досвіду), розрахунково-аналітичний (має на увазі проведення відповідних розрахунків) і звітно-статистичний (формується на базі звітів і існуючої статистики).

За базу для розробки прогресивних норм витрат виступає малоотходная розробка, передова техніка, а також організація трудової і виробничої роботи.

Класифікація матеріалу – основа для установки норм витрати по кожній з позицій в номенклатурі. При цьому норми витрат виступають базою для подальшого обчислення необхідних обсягів матеріалів для виробництва одиниці товару. Надалі створюється план постачання, розраховується собівартість товару, виробляється чітка стратегія економного застосування матеріальних ресурсів і так далі.

По суті, норма витрати матеріалу – обсяг сировини (матеріалу), необхідного для виготовлення одиниці товару. За допомогою таких норм можна планувати виробництво, адже в руках є потужний і головне – точний орієнтир для подальшої оптимізації.

У практичній сфері застосування нормованого витрати матеріалів знайшли відображення два види розрахунків:

1. Графоаналітичний метод – передбачає зіставлення фактичних (реальних) витрат і протоколів, що відбивають обсяг витраченої сировини при створенні дослідних зразків. Надалі дані переносяться на спеціальні графіки, і проводиться аналіз за допомогою сучасного програмного забезпечення.

2. Розрахунковий метод передбачає точний (подетально) аналіз витрат сировини (матеріалів) із застосуванням технічної документації та наявних креслень.

При розробці норм витрат варто врахувати два ключові чинники – корисні витрати матеріалу (на виробництво тієї чи іншої одиниці товару), які не утилізуються відходи і безповоротні втрати. Останні, як правило, обумовлені недосконалістю застосовуваної техніки, а також низькою кваліфікацією деякого персоналу.

Якість і правильність розрахованих норм витрат можна визначити по цілій групі показників, а саме:

– за коефіцієнтом використання матеріалу на виробництво вироби (деталі);
– за питомою вагою відходів у виробничому процесі. Тут порівнюється маса вироби до початку обробки і після завершення даного процесу;
– по відсотку виходу придатних до подальшої експлуатації виробів.

Всі розроблені норми повинні бути зафіксовані в спеціальних паперах, а саме:

– у відомостях зведених норм для кожного конкретного виробу;
– в картах подетальної норм витрат матеріалів;
– в картах, що відображають розкрій матеріалу;
– у формі повідомлення про зміну норм витрат матеріалів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Норми витрат: способи планування та розрахунку