Номінальна процентна ставка

Оскільки в ринковій економіці неминуче присутнє таке явище, як інфляція, інвестору важливо розрізняти загальні і реальні величини процентних ставок. Обчислення номінальної процентної ставки важливо, в першу чергу, для правильного визначення дійсної ефективності конкретної фінансової операції.

Отже, номінальна процентна ставка – це:

    Процентна ставка, при обчисленні якої абсолютно не враховується показник рівня інфляції; Ставка процентна за цінним папером, яка визначається як відсоток від її номінальної вартості, а не від реальної ринкової ціни; Сума в процентному вираженні, яку повинен регулярно виплачувати одержувач позики за користування ним в розрахунку на конкретний період (рік, місяць або квартал).

Як номінальною відсоткової ставки виступають ставки по відсотках банківських установ. Номінальна ставка в основному свідчить про абсолютне 100% збільшенні грошових коштів вкладника.

Формула розрахунку номінальної процентної ставки

Взаємозв’язок даної процентної ставки з реальною процентною ставкою і величиною інфляції виражається такою (наближеної) формулою:

Ставка процентна, номінальна = ставка процентна, реальна – планований рівень інфляції

Зростання номінальної ставки по відсотках може спровокувати такі явища в економіці:

    Збільшення інфляції (для збереження справжньої рентабельності своїх капіталовкладень при зростанні інфляції вкладники будуть розраховувати на підвищення номінальної ставки по відсотках); Зростання податків на прибуток; Політика держави в сфері кредитування; Зміна резервних фондів банківських установ під видані позички (чим вище вимоги до резервування, тим номінальна ставка за відсотками виражається в більшій числовому еквіваленті).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Номінальна процентна ставка