Номенклатура алканів

Для найменування алканів використовується як тривіальні назви, так і систематична (IUPAC) і раціональна (замісна) номенклатури.

Перші чотири члени гомологічного ряду алканів (метан, етан, пропан і бутан) мають тривіальні назви. Тривіальні назви мають і деякі інші сполуки, наприклад, ізооктан (2,2,4-триметилпентан) і неопентана (2,2-діметілпропан).

Найменування лінійних молекул алканів з числом атомів вуглецю 5 і більше утворюються від імен грецьких числівників (пентан, гексан, гептан, октан, нонан і декан – відповідно С5, С6, С7, С8, С9 і С10). Алкани з числом атомів вуглецю від 11 до 19 носять назви з приставкою декан (відповідно, ундекан С11, додекан С12, тридекан С13, тетрадекан С14, пентадекан С15, гексадекан С16 і т. д.), а починаючи з 20 атомів вуглецю – коза ( ейкозан С20, генейкозан С21, докозан С22, трікозан С23, тетракозан С24, пентакозан С25, гексакозан і т. д.).

Вуглеводні з числом атомів вуглецю в молекулі 30-39 називають тріаконтанамі (тріаконтан С30, гентріаконтан С31, дотріаконтан С32, трітріаконтан С33, тетратріаконтан С34 і т. д.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Номенклатура алканів