Ніл Річард МакКіннон Гейман – англійський письменник-фантаст, автор романів, графічних новел і коміксів. Лекція Н. Геймана “Чому наше майбутнє залежить від читання” – Велика Британія – СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання особливостей розвитку сучасної зарубіжної літератури; знання життя та творчості Н. Геймана, змісту його лекції “Чому наше майбутнє залежить від читання”; навички сприймання інформації на слух; уміння оцінювати культурно-мистецькі явища; культуру мовлення; аналітичне мислення; любов до мистецтва; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички роботи в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння самостійно опрацьовувати інформацію та презентувати її; уміння формулювати, висловлювати й обстоювати свою думку; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: фантастика, публіцистика, лекція.

Обладнання: портрет Н. Геймана, тексти його лекції “Чому наше майбутнє залежить від читання”.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(Охочі зачитують складені анкети-рекомендації “Чому я б радив (радила) прочитати цикл романів Сью Таунсенд про Адріана Моула”.)

2. Евристична бесіда

· Назвіть жанри сучасної літератури.

· Які з прочитаних творів вам особливо запам’яталися? Чому?

· Розглянуті на попередніх уроках твори належать до класичної чи масової літератури? Обгрунтуйте свою думку.

· Що ви знаєте про фантастику як жанр літератури?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Знайомство із сучасною зарубіжною літературою було б неповним, якби ми оминули увагою такий жанр літературних творів, як фантастика. Пропоную познайомитися з особистістю та творчістю англійського митця, що пише переважно в жанрах фантастики й фентезі, створює сценарії для кінофільмів, графічних романів і телешоу. Це один із найпопулярніших письменників у світі, якого журналісти називають “Темним казкарем”. Він відомий мистецтвом сплітати сучасну реальність із фантастичними вигадками, міфологією та магією, дивувати несподіваними поворотами сюжету, зачаровувати оригінальними світами й чудово виписаними персонажами. Усі оповіді Ніла річарда Мак-Кіннона Геймана занурюють читача в чарівний світ, у якому реальне та фантастичне мешкають поруч.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає із загальним оглядом життя та творчості Н. Геймана. За потреби вчитель доповнює повідомлення учня (учениці).)

Ніл Річард МакКіннон Гейман   англійський письменник фантаст, автор романів, графічних новел і коміксів. Лекція Н. Геймана Чому наше майбутнє залежить від читання   Велика Британія   СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Ніл Гейман

2. Вступне слово вчителя

– Чому майбутнє світу залежить від читання? Що художня література дає людям та як змінює їх? чому паперові книжки ніколи не зникнуть? Навіщо в сучасному світі бібліотеки й бібліотекарі? як уява здатна покращити наше життя? які обов’язки ми, дорослі, маємо перед дітьми та світом? Відповісти на ці та інші важливі питання спробував усесвітньо відомий письменник Ніл Гейман у відкритій лекції, прочитаній 2012 р. під егідою Агентства з читання у мистецькому центрі “Барбікан” у Лондоні. Це не лише міркування вголос, а дуже послідовне доведення очевидних, здавалося б, речей.

3. Аналіз тексту літературного твору

· Прочитайте текст лекції Н. Геймана “Чому наше майбутнє залежить від читання” та складіть її тезовий план.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Постановка й розв’язання проблемного питання (запис до зошитів)

· Чи справді наше майбутнє залежить від читання? Якщо ні, то від чого? Доведіть свою думку.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Одне слово”

· Одним словом підбийте підсумок уроку.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір-мініатюру “Який я читач?”, прочитати повість Кораліна” Н. Геймана.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ніл Річард МакКіннон Гейман – англійський письменник-фантаст, автор романів, графічних новел і коміксів. Лекція Н. Геймана “Чому наше майбутнє залежить від читання” – Велика Британія – СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ