Неймінг

Назви компаній, брендів (торгових марок, товарних знаків) розробляються за допомогою процесу, який називається “неймінг”. Даний процес зазвичай завершується реєстрацією конкретного товарного знака.

Неймінг – це поняття, яке стоїть в одному ряду з такими поняттями, як “брендинг”, “ребрендинг”, “фірмовий стиль”. Неймінг і фірмовий стиль (що представляє собою побудовану згідно з конкретними правилами систему ідентифікації) є ключовими (головними) складовими бренду, які створюються на базі ідеї бренду.

Ідея бренду розглядається як його базис, короткий опис продукту, його унікальності, що формується відповідно до результатів ретельних маркетингових досліджень. Втілення ідеї бренду тісно пов’язане з вирішенням завдання нейминга.

Завдання нейминга полягає в розробці конкретної назви фірми, бренду (торгової марки, товарного знака) за допомогою технологій, іманентних неймингу, а також правового захисту назв, яка полягає в їх охороноздатності, перевіреної в відомствах (патентних) певних цільових країн. Дане завдання реалізується за допомогою професійного нейминга.

Професійний неймінг передбачає:

    1) застосування наукового маркетингового підходу; 2) використання методології, яка передбачає розробку імені, що враховує основоположні цінності бренду.

За допомогою професійного нейминга створюються особливо яскраві, що запам’ятовуються назви (імена) для брендів. Такі імена створюють професійні неймери, які розуміють, що таке науковий маркетинговий підхід до неймингу і активно застосовують цей підхід.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Неймінг