Нецінова конкуренція

Нецінова конкуренція (nonprice competition) – маркетинговий підхід до конкуренції, при якому значимість для споживача продукції, що продається і послуг, що надаються мінімізується, а інші ринкові фактори максимізуються шляхом додання продукції особливих відмітних якостей, як: високі експлуатаційні характеристики, видатний дизайн, доступність, завдяки широкій дистрибуції, тривалий за часом або розширене гарантійне обслуговування і т. д.

Нецінова конкуренція – це такий вид стратегії конкурентної боротьби, при якому свідомо використовуються будь-які методи конкуренції, але виключають зниження ціни на продукцію, що продається і надані послуги.

Мета нецінової конкуренції. Цей вид конкуренції дозволяє сконцентруватися на стратегії розвитку (виробництва, продукту, дистрибуції), тим самим, збільшувати збут, зберігаючи або збільшуючи початкову ціну товару, що продається або послуг, що надаються.

Нецінова конкуренція застосовується в тому випадку, коли:

    Існують певні регулятором правові обмеження на зниження ціни; Про картельну змову, яка виключає зниження ціни, з метою утримання певного рівня рентабельності; На новому ринку, при істотних витратах на розробку продукції і формування ринку; При високих витратах на дистрибуцію (конкуренції за рівнем дистрибуції); При концентрації на вдосконаленні якості продукції, що виробляється за рахунок поліпшення технічних характеристик товару (продуктова конкуренція); При ринковій ситуації перевищення попиту над пропозицією;

Основні інструменти нецінової конкуренції:

    Зниження витрат виробництва, логістики та збуту; Поліпшення купівельного сервісу; Поліпшення рівня задоволення покупців; Розширення списку супутніх послуг; Збільшення показників якісної та кількісної дистрибуції; Відмова від частини цільової аудиторії, орієнтованої на низькі ціни; Створення нових продуктів і зміни споживчих характеристик старих продуктів; Реклама та інструменти торгового маркетингу; Брендинг і розробка продуктів під фірмовою торговою маркою; Розширення асортименту та подовження продуктових лінійок; Інше.

Витрати нецінової конкуренції:

    Необхідність капіталовкладень, як правило, регулярних; Інший рівень менеджменту; Високі витрати на рекламу, PR і торговий маркетинг; Необхідна точність позиціонування, вивіреність кроків, точність стратегічних оцінок; Відмова від частини цільової аудиторії, орієнтованої на низькі ціни;

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Нецінова конкуренція