БІЛИЙ КІНЬ ШЕПТАЛО – ВОЛОДИМИР ДРОЗД (1939-2003) – Зберегти себе у табуні життя – Сила української прози

Скорочено …Сутеніє; раптом На галявині – кінь – самотній. Райнер Марія Рільке Босий підпасок тягнув через бригадне дворище батіг – зимно блискало дротяне охвістя3. Шепталові зсудомило спину: якось повесні він задрімав у приводі4, підпасок

ОБЛІТАЮТЬ КВІТИ, ОБРИВАЄ ВІТЕР… – ВОЛОДИМИР СОСЮРА (1898-1965) – СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Облітають квіти, обриває вітер Пелюстки печальні в синій тишині. По садах пустинних їде гордовито Осінь жовтокоса на баскім коні. В далечінь холодну без жалю за літом Синьоока осінь їде навмання. В’яне все навколо, де

Марія – Улас Олексійович Самчук – ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-50-х років ХХ століття

Улас Самчук був першим, хто сказав світові правду про 1933 рік, його причини і наслідки. Роман “Марія” – це не просто твір про голодомор, це твір-реквієм. Як син селян і виразник інтересів українського селянства

Давидові Псалми – Біблія – ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Псалми (в перекладі з грецької “пісня”) є піснями релігійного змісту, що були зібрані в Псалтирі і приписувались царю Давиду. Давид (приблизно 1085 р. до н. е. – 1016 р. до н. е.) – це

Йде панна Осінь золотава з маленьким келихом вогню – “СЛОВО НАЧЕ ПТАХ, НАРОДЖУЄТЬСЯ З КРИЛАМИ”: УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Читаю, уявляю, милуюся, розумію автора Мачинка Мороз вже сивий доцвітає, Вже день од холоду закляк, А тут, де падолист витає, Між листом жовтий сяє мак. Мала мачинка і кульгава, На ній я душу зупиню:

Давня українська література (XIV – XVIII ст.) – Старе українське письменство

Література XIV – XV ст. Період переписування давніх творів та укладання книг-зводів (“Літопис руський”, “Києво-Печерський патерик”, “Литовський літопис”, “Короткий київський літопис”, “Хождєнія Данила Паломника” тощо). Оригінальна література: послання, повчання митрополита Фотія, Григорія Цяблака, Перекладна

СТРАШНО… – Осень наступила

Облетели деревья, поредел лес. Лежит лесной зайчишка-белячишка под кустом, прижался к земле, – только глазами по сторонам зыркает2. Страшно ему. Кругом – шорохи, шелесты… Уж не ястреба ли крылья шелестят в ветвях? Уж не

Реалізм в українській літературі другої половини XIX ст. – ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. – Українська література другої половин ї XIX ст?

Провідним художнім стилем української літератури другої половини XIX ст. виявився реалізм. Як головний ідейно-художній напрям у літературі й мистецтві XIX ст. він зародився у Франції в 1830-х рр. і швидко поширився в літературах Європи.

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Кінець XIX – початок XX століття – один із найскладніших періодів не лише в суспільному житті, а й у мистецтві. Передреволюційні роки, Перша світова війна були роками, в які, за словами Винниченка, настала “ніби

В. СТУС. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “ВЕСНЯНИЙ ВЕЧІР. МОЛОДІ ТУМАНИ”, “НЕ ОДЛЮБИ СВОЮ ТРИВОГУ РАННЮ…”, “ОСТАННІЙ ЛИСТ ДОВЖЕНКА”, “НЕ МОЖУ Я БЕЗ ПОСМІШКИ ІВАНА…”, “О ЗЕМЛЕ ВТРАЧЕНА, ЯВИСЯ…”, “У ЦЬОМУ ПОЛІ, СИНЬОМУ, ЯК ЛЬОН…”, “ЗА ЛІТОПИСОМ САМОВИДЦЯ”, “НА КОЛИМІ ЗАПАХЛО ЧЕБРЕЦЕМ…”, “ЯРІЙ, ДУШЕ, ЯРІЙ, А НЕ РИДАЙ…”, “ВЕРНИ ДО МЕНЕ, ПАМ’ЯТЕ МОЯ…”

Варіант 1 1. З-поміж українських письменників XX ст. доля В. Стуса найбільш схожа на долю… А І. Франка. Б Т. Шевченка. В Лесі Українки. Г Б. Грінченка. 2. Першою прочитаною В. Стусом книгою був