Наукові методи дослідження хімічних речовин

У процесі вивчення та пізнання хімії досить широко використовуються такий метод пізнання, як спостереження.

Спостереження – цілеспрямоване сприйняття хімічних об’єктів з метою їх подальшого вивчення.

Для того щоб спостереження в подальшому дало вірні результати необхідно:

Чітко виявити об’єкт спостереження. Тобто визначити те, на що буде прицілом увагу спостерігача. Чи буде він звертати увагу, на яку-небудь речовину, його властивості або перетворення;

Точно розуміти, для чого проводиться спостереження. Тобто, слід чітко уявити його мета і скласти певний план спостереження. Для успішного складання плану, необхідно висунути гіпотезу про те, яким чином буде проходити спостережуване явище.

Наукове спостереження дещо відрізняється від спостереження в типовому розумінні цього слова. Наукове спостереження має обов’язково проводитися в строго контрольованих умовах. Але, дані умови можна міняти за бажанням спостерігача.

Дослідження, що проводяться в строго контрольованих і керованих умовах, називають експериментом.

За допомогою експерименту стає можливим підтвердження або, навпаки, спростування гіпотези. Таким чином, формулюється і висновок.

Буває, що деякі спостереження не представляється можливим проводити в природі, тому у вивченні хімії, чималу роль відіграє моделювання. У лабораторних умовах застосовують спеціальні прилади, а також установки і предмети – моделі. У цих установок копіюються найнеобхідніші ознаки і властивості об’єктів вивчення.

Моделювання – це спосіб вивчення будь – якого об’єкта, який здійснюється за допомогою будови і вивчення моделей.

Умовно, дані хімічні моделі можна поділити на групи:

    Предметні (моделі атомів, молекул, кристалів, хімічних установок і т. д.); Знакові або символьні (символи хімічних елементів, формули речовин, рівняння реакцій).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Наукові методи дослідження хімічних речовин