Наслідки економічної відсталості

Показники рівня економічного розвитку демонструють розвиненість або відсталість країни. Інституційна теорія пояснює їх глибинні причини. Але з якими наслідками відсталості стикаються економічні агенти при здійсненні своєї діяльності у відсталих країнах?

Перш за все це дефіцит капіталу і знань. Крім країн-експортерів палива і експортоорієнтованих економік (в основному це Китай і країни Південно-Східної Азії), інші менш розвинуті країни зазвичай мають невисоку норму валового заощадження, що знижує їх норму валового нагромадження (це відношення інвестицій в реальний капітал до ВВП), а адже для індустріалізації, як показує економічна історія, остання норма повинна бути висока (в Китаї вона перевищує 45%). Про нестачу знань свідчить невисокий рівень освіти населення більшості менш розвинутих країн (див. Табл.4.2), що перешкоджає налагодженню в них виробництва сучасної продукції.

Чому відсталість економічних інститутів веде до невисокого рівня накопичення капіталу і низькому освітньому рівню? Що стосується капіталу, то його примноження найкраще йде там, де переважає приватна власність – її власники краще використовують і накопичують свій капітал, ніж держава, поміщики або громада. Щодо освіти можна сказати, що самостійність економічних агентів вимагає від виробників високих знань. Як інакше виробникам в умовах суверенітету споживача активно змагатися з іншими конкурентами за покупця, як в умовах свободи підприємництва успішно налагоджувати нове виробництво?

Іншими наслідками економічної відсталості є низька міжнародна конкурентоспроможність основної маси виробленої в відсталих країнах продукції, масова бідність їх населення, висока народжуваність в поєднанні з високою смертністю, низька соціальний захист – відсутність пенсій і доступної освіти і медицини. Одним словом, це проблеми, які економічні інститути генерували людству протягом тисячоліть його перебування в рамках традиційного суспільства. Ці інститути потребують модернізації ( “осучаснення” в буквальному перекладі з англ. І франц.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Наслідки економічної відсталості