НАСКРІЗНИЙ ПАТРІОТИЗМ, ФІЛОСОФІЧНІСТЬ, ФОЛЬКЛОРНА ОСНОВА, НАРОДОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ВІРШІВ В. ГОЛОБОРОДЬКА “НАША МОВА”, “ТЕПЛІ СЛОВА” – Світ української поезії

Мета: ознайомити учнів із поезіями В. Голобородька, розкрити їх ідейно-художній зміст; розвивати навички виразного читання віршів, визначати їх основну думку, формувати вміння аргументовано висловлювати думки з приводу порушених у творі проблем; виховувати почуття патріотизму, любові до рідної мови, бажання зберегти й передати нащадкам духовний скарб.

Обладнання: поезії В. Голобородька.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Літературний диктант ” Так” чи ” Ні”

1. В. Голобородько народився 1945 року на Луганщині. (Так)

2. Перша поетична книжка “Летюче віконце” була надрукована 1963 року. (Ні. Збірка поезій “Летюче віконце”, яку готували до друку в одному з київських видавництв, було знищено вже набраною для друку через незгоду автора співпрацювати з органами державної безпеки колишнього СРСР.)

3. Злет творчості В. Голобородька – 1969-1986 рр. (Ні. Від 1969 року і аж до 1986 року твори Голобородька в Україні не друкували.)

4. 1970 року в США у видавництві “Смолоскип” була надрукована збірка віршів “Летюче віконце”. (Так)

5. 1965 року В. Голобородько став студентом Донецького педагогічного інституту, який закінчив 1970 р. (Ні. 1965 р. став студентом Донецького педагогічного інституту, але 1967 року був відрахований за наказом ректора за те, що поширював серед студентів роботу Івана Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація”.)

6. 2001 року здобув вищу освіту в Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка. (Так)

7. В Україні перша збірка поезій “Зелен день” надрукована в Київському видавництві 1988 року. (Так)

8. За збірки віршів “Ікар на метеликових крилах” (1990) та “Калина об Різдві (1992) 1994 р. поета було відзначено Національною премією України імені Тараса Шевченка. (Так)

9. За поетичну збірку “Зелен день” (1988) В. Голобородька було відзначено літературною премією імені Василя Симоненка. (Так)

10. У творчості В. Голобородька переважають вірші із силабо – тонічним римуванням. (Ні. Вільний вірш)

11. Вільний вірш має римування. (Ні)

12. Автором вірша “З дитинства: дощ…” (“Я уплетений…”) є В. Голобородько. (Так)

2. Читання поезії “З дитинства: дощ…” (“Я уплетений…”) учнями

3. Бесіда з учнями

· Який головний лейтмотив поезії?

· Розкрити образи рідної хати, шляху, ліричного героя.

· Прокоментуйте художню довершеність вірша, особливості його поетичної мови.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ і МЕТИ УРОКУ

У свій час поет Микола Вінграновський писав: “Я ніколи не писав би про верлібр,.. якби не вірші В. Голобородька…Тут починається те, чого ти давно чекав, на що сподівався, ревниво ловив себе на думці: а що як не буде, а що як не народиться, а що як не вийде?.. І тут раптом: з кожного вірша на тебе спокійно дивиться поет. Стоїть і дивиться. А з-за його плеча, зіпершись підборіддям на його плече, виглядає його світ. І все. Більш нічого. Світ, поет і його слово. Хоча й написане тим самим верлібром!.. У Голобородька верлібр лише “зверху”. Насправді ж це органічна йому, його природна поетична стихія, висловлена в такий спосіб. З кожним і в кожному вірші В. Голобородька іде чи лежить, пливе чи летить та дорогоцінна образна потужність, і щем, і міра, і вишуканість, і дисципліна слова – словом, все те, що ми звемо поезією істинною, суть і дорога якої – самовідтворює поет і його час. А справжній поет – він завжди іде від свого народу. Його духовна адреса – його народ.

На сьогоднішньому уроці ми продовжимо знайомитися з поезіями В. Голобородька, у яких постає образ самого автора – “натури спостережливої,.. доброї і вимогливої до себе людини, яка бере в руки перо лише тоді, коли воно само береться. Через те, мабуть, про кого і про що не були б у нього вірші, вони підсвітлені чесним співпереживанням, трепетним ставленням автора до того, що він зважується написати. Цього разу це вірші про мову.

IV. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

1. Вступне слово вчителя

У художній свідомості В. Голобородька завжди домінує національна проблематика. Оскільки носієм національної ментальності є мова, помітне місце серед концептуальних образів поета належить образові слова. Збірки поезій “Калина об Різдві” та “Слова у вишиваних сорочках” відкриваються поезіями про мову, наче своєрідним заспівом.

Роль поетичного заспіву до збірки “Калина об Різдві” – вірша “Наша мова” – підкреслена тим, що він не входить у жоден з розділів, а відкриває збірку загалом.

2. Прочитання поезії вчителем

3. Розкриття ідейно-художнього змісту вірша

3.1. Бесіда з учнями.

Відмовившись від розділових знаків, поет побудував строфи на анафорі й перенесенні.

· Яка їхня художня значимість?

· Які поетичні образи автор створює в поезії?

· Що є визначальною ознакою народної пісні?

· Яке значення мають літописи?

· Чому, на вашу думку, слова “Пісня”, “Літопис” автор написав з великої літери, хоча сам вірш починається з малої? (З метою увиразнення образів-понять, що засвідчують їхню визначальну роль як у художньому світі поета, так і в житті нації.)

· Хто є ліричним героєм поезії?

· Чому автор надає важливості Слова в Пісні, Літописі?

· В. Голобородько з приводу цього вірша говорив: “Ми” тут є ідеалізованим колективом (народом, нацією), якого, можливо, і не існує (політики кажуть – іще не існує); та хоч в ідеальному моєму уявленні існує, можливо, виявлення змісту нашого колективного мовчання відбудеться (а це має неодмінно статися) одночасно з появою в реальності того, поки що ірреального “ми”.

· Якими засобами забезпечується художня довершеність твору?

3.2. Висновок учителя.

3.3. Хтось із філософів сказав, що кожен народ відображає дійсність саме через свою мову і культуру, тому дійсність у кожній мові різниться між собою. Дійсність, відображена в українській мові, є унікальною в порівнянні з іншими мовами. Свідченням цього є поезія “Теплі слова”, якою починається збірка В. Голобородька “Слова у вишиваних сорочках”.

4. Робота над поезією “Теплі слова”

4.1. Прочитання поезії вчителем.

4.2. Розкриття ідейно-художнього змісту вірша.

4.3. Бесіда з учнями.

· Що ви можете сказати про композиційну цілісність та ідейну спрямованість поезії?

· Поясніть значення образів Дунаю, короваю, Змія. Чому автор зосереджує увагу саме на них?

· Яка основна думка твору?

· Сформулюйте ідею твору.

5. Робота над партитурою вірша, виразним читанням

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1. “5 хвилин ЗНО”

Літературний критик І. Дзюба писав: “Поезія Василя Голобородька працює на збагачення і зміцнення національної духовності”, а це дуже важливо для нас сьогодні, в цей суперечливий і неспокійний час”.

Сформулюйте тезу, наведіть 2-3 переконливі аргументи, що найкраще підтвердять вашу думку. Проілюструйте ваші міркування посиланням на приклади з художньої літератури. Сформулюйте висновки.

Методичний коментар. Цей вид роботи – підбиття підсумків за вивченими творами В. Голобородька. Усне повідомлення-роздум спонукатиме учнів до критичного мислення, висловлення власної позиції щодо прочитаних творів. Звичайно, це своєрідна підготовка до ЗНО (композиційні елементи повідомлення вчитель може скомпонувати сам, враховуючи підготовленість учнів, обсяг часу, який залишився тощо.

2. Слово вчителя

Ми познайомилися лише з окремими поезіями В. Голобородька, інші чекають на вас. Як бачимо, процес народження вірша є складним і навіть незбагненним. Тож оцінюючи поетичне слово В. Голобородька, вслухаймось у високий політ авторової душі. Не поспішаймо з миттєвими висновками, перечитаймо написане, поміркуймо над ним: “Моє слово не вогнисте, в моїй поезії – Україна, і ви, українці” (В. Голобородько).

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виразно читати вірші В. Голобородька. Написати власну поезію про мову.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

НАСКРІЗНИЙ ПАТРІОТИЗМ, ФІЛОСОФІЧНІСТЬ, ФОЛЬКЛОРНА ОСНОВА, НАРОДОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ВІРШІВ В. ГОЛОБОРОДЬКА “НАША МОВА”, “ТЕПЛІ СЛОВА” – Світ української поезії