Населення Африки – реферат

Населення Африки становить близько 820 млн осіб. Цей континент виділяється найвищими темпами відтворення населення. Це пов’язано з давніми традиціями мати в сім’ї багато дітей, до того ж багато африканських країн не проводять демографічну політику. Наприклад, в Сомалі, Уганді, Малі, Нігері та інших країнах народжуваність перевищує 50 немовлят на 1 тис. жителів, тобто в 4-5 разів вище, ніж у Європі.

Африка знаходиться на другому етапі демографічного переходу. Це означає збереження дуже високої частки дитячого віку, подальше загострення проблем зайнятості, освіти, охорони здоров’я. Якість населення в Африці – найнижча: понад половину дорослих неграмотні.

Середня тривалість життя людей в Аіриці:

    Чоловіків – 64 роки; Жінок – 68 років.

Безліч людей хворі на СНІД.

Існують проблеми і з етнічним складом населення, який відрізняється великою строкатістю. На континенті виділяють від 300 до 500 етносів і більше. Деякі з них склалися в великі нації (в Північній Африці), але більшість знаходиться на рівні народностей, зберігаються також пережитки родоплемінного ладу. В Африці часто спалахують етнополітичні конфлікти, які часто приймають характер справжнього геноциду. Багато років не припиняється міжетнічний і одночасно міжконфесійний конфлікт в Судані. Громадянські війни нерідкі в:

    Анголі; Руанді; Бурунді; Ліберії та інших країнах.

Часті військові перевороти, в результаті яких було вбито 25 президентів за постколоніальний період. В результаті громадянських воєн та міжетнічних конфліктів з’являється величезна кількість “етнічних біженців”. Такі вимушені міграції призводять до спалахів голоду, епідемій, збільшення смертності.

Спадщиною минулого є і те, що державними мовами багатьох країн Африки залишаються ще мови колишніх метрополій:

    Англійська (в 119-ти країнах); Французька (в 21-й країні); Португальська (в 5-ти країнах).

Але далеко не всі жителі Африки говорять на цих мовах. Є безліч місцевих мов, діалектів і говірок, на яких говорить корінне населення:

    Африкаанс; Банту; Фульбе; Арабська та ін.

Африка відрізняється своєю найдавнішою унікальною культурою – це:

    Фольклор; Найдавніший наскальний живопис; Особливості співу і танцю; Театралізовані обряди і ритуали і т. д.

Для Африки характерні різкі контрасти розшарування. Середня щільність населення становить 27 осіб на 1 км2. Наприклад, в Сахарі знаходяться найбільші в світі взагалі незаселені території. Рідко заселені і вологі тропічні ліси. Але значні згустки населення розміщені на узбережжях. Наприклад, в Єгипті майже все його населення (68 млн) живе на території дельти і долини Нілу.

За рівнем урбанізації Африка відстає від інших регіонів. Тут тільки починається формування міських агломерацій.

Темпи урбанізації в Африці найвищі у світі.

Населення деяких міст подвоюється кожні 10 років. Але такий прояв “міського вибуху” має ряд негативних наслідків, так як ростуть головним чином столичні і великі міста за рахунок припливу сільських жителів, які не мають засобів до існування і туляться в окраїнних нетрів районах.

Незважаючи на масштаби “міського вибуху”, 2/3 африканців проживають у сільській місцевості. Найбільшим містом в Африці став Лагос (12,5 млн осіб) в Нігерії, Позаду залишився Каїр з 10,8 млн осіб.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Населення Африки – реферат