Напрямки інформаційних технологій в менеджменті

Сучасний менеджмент невіддільний від інформаційних технологій і систем. Інформаційні процеси пронизують організацію повністю, зачіпаючи всю діяльність і співробітників. Тим самим пояснюється необхідність менеджера в застосувань інформаційних систем різного властивості.

Інформаційні технології надають позитивний вплив не тільки на ефективність роботи окремої організації, але і відображають стан соціально – економічної системи, її ефективність. Не можна опустити той факт, що інформаційне середовище досить обширна і може впливати навіть на міжнародних партнерів, залучаючи їх у процес виробництва. Підприємства, що використовують і впроваджують інформаційні технології, є привабливим об’єктом інвестиції і формують враження про вітчизняний бізнес.

Напрямки інформаційних технологій в менеджменті

Інформаційні технологій можуть відігравати суттєву роль в будь-якій галузі бізнесу або процесі. Застосування інформаційних систем в бізнесі, їх впровадження, одномоментно потребують значних вкладень з боку керівника і співробітників. У ролі ведучих напрямків діяльності в сфері інформаційних технологій можна виділити наступні:

    Інформаційний документообіг. Розглянемо його більш детально. Інформаційний документообіг (електронний) в даний час є однією з ключових завдань бухгалтерського обліку і допомагає бухгалтеру здійснювати повсякденну діяльність, спрощує її. Другим напрямком інформаційних технологій є автоматизація обліку та товарообігу в організації. Застосування інформаційних технологій обліку та контролю спрощує процес управління і робить його більш прозорим. Така технологія застосовується практично повсюдно і зарекомендувала себе як найбільш ефективна. Електронне листування і взаємодія з зовнішніми партнерами. Обмін електронними листами між партнерами і підрозділами впроваджений практично повсюдно і успішно застосовується в будь-яких видах організації Взаємодія з органами державної влади. Представники організації та керівник можуть пройти реєстрацію на порталі державних послуг і використовувати надані можливості, що дозволить економити час і інші ресурси при взаємодії з державними системами. Інформаційна безпека. Організація може застосовувати додаткові заходи захисту зашифрованої інформації, що дозволяє при повній відсутності ризику здійснювати навіть банківські операції взаєморозрахунків і банківських переказів.

Висновки про застосування інформаційних технологій в бізнесі можна зробити наступні. Інформаційні технології займають в нашому житті значне місце. Розвиток інформаційних систем відбувається дуже швидкими темпами, що вимагає від керівника будь-якої організації сучасної та адекватної реакції. Застосування інформаційних технологій в бізнесі, на даний момент, необхідно і пов’язане з безліччю позитивних моментів, але є і труднощі.

Розглянемо їх більш детально:

    Істотна ціна інформаційних новинок; Складність процесу впровадження інформаційних систем; Відторгнення з боку персоналу; Технічні помилки, що виникають на етапі впровадження; Часткова втрата інформації в процесі перенесення і впровадження; Інформаційні системи приносять багато позитивних змін в життя підприємства, однак, зараз не існує таких систем, які обійшли б вищезгадані недоліки.

Отже, залишається достатній потенціал для їх подальшого розвитку, а підприємства можуть стати активними користувачами і учасниками процесу розробки. Одним з провідних недоліків є висока ціна інформаційних новинок, що не дозволяє маленьким підприємствам їх застосовувати. На даний момент проводиться стимулювання представників бізнесу на державному рівні, спрямовані на повсюдні заходи впровадження інформаційних систем.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Напрямки інформаційних технологій в менеджменті