Напруженість електростатичного поля. Лінії напруженості

Для дослідження електростатичного поля в нього необхідно внести пробний заряд q0 (заряд q0 – точковий позитивний заряд досить малої величини, щоб його внесення до досліджуване полі не спотворювало це поле, інакше, це заряд, власне поле якого дуже малий у порівнянні з досліджуваним) і виміряти силу, яка діє на нього в заданій точці поля.

Сила, що діє на заряд q0, поміщений в точку М досліджуваного поля (рис. 1), пропорційна цьому заряду і залежить від властивостей поля в цій точці: FM ~ q0. Ставлення ж цієї сили до заряду q0 не залежить від внесеного заряду і для даної точки поля є величина постійна

Це відношення називається напруженістю поля і є характеристикою силового дії електростатичного поля на внесені до нього заряджені тіла.

В СІ одиницею напруженості поля є ньютон на кулон (Н / Кл) або вольт на метр (В / м).

Напруженістю в даній точці електростатичного поля називають векторну фізичну величину, рівну відношенню сили, що діє в даній точці на точковий пробний заряд, до цього заряду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Напруженість електростатичного поля. Лінії напруженості