НАЙХАРАКТЕРНІШІ ОЗНАКИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

– Постмодернізм – загальна назва літературно-мистецьких течій кін. ХХ-поч. XXI ст.

Постмодернізм виник після модернізму та авангардизму.

√ Характерні ознаки постмодернізму.

– інтертекстуальність, текст у тексті: Ю. Андрухович застосовує в “Московіаді” тавтологічний прийом самокоментування;

– еклектика форм;

– зміщення часу і простору;

– багатозначність;

– стирання граней між мистецтвом і кітчем;

– іронічність;

– ремінісценції;

– алюзії.

√ Представники українського постмодернізму: Е. Андієвська, Ю. Андрухович, 0. Ірванець, В. Неборак, С. Жадан, І. Малкович, О. Забужко та ін.

! Нове бачення людини постмодернізмом.

“…Можемо відмітити суттєві зміни у тлумаченні та розумінні людини постмодернізмом, переміни її світобачення та світосприйняття <…>. Нині людина прагне до самовираження та саморозуміння, до гармонії з самою собою, до задоволення власних потреб та бажань. Водночас сучасне суспільство з кожним днем втрачає ознаки реальності. <…> У недалекому майбутньому, із все більшим розвитком інформаційних технологій, у людини відпаде потреба у виході з дому взагалі. Всі соціальні контакти зведуться до мінімуму, адже їх замінять віртуальні комунікації. Концентрація на власному тілі, на його потребах, на отриманні задоволення від кожної прожитої секунди призведе до відкидання всього, що може перешкоджати даним заняттям” (Р. Прудиус).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

НАЙХАРАКТЕРНІШІ ОЗНАКИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ