МУЗИКА ПРИРОДИ У ПОЕЗІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ – ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ

Матеріал уроку. Павло Тичина “Хор лісових дзвіночків”, “Сонце і дим”.

Мета. Удосконалювати навички правильного і виразного читання; розвивати образне мислення, зв’язне мовлення; виховувати естетичні почуття, любов до природи.

Обладнання. Аудіозапис пісні “Хор лісових дзвіночків”, картки зі словами.

Хід уроку

І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

1. Вправа на формування уміння розширювати й уточнювати висловлювання.

Гра “Доповни речення”.

Діти збільшують речення, додаючи по одному слову.

Ми співаємо…

2. Гра “Віднови вірш”.

А) Вправи на миттєве сприймання слів.

Слова на картках-блискавках: Славна, мила, їсти, горщику, жменьці, пазусі, фартушку.

Б) Читання з дошки вірша з пропущеними словами.

Осінь така…, осінь… .

(мила, славна)

Осінь матусі… несе:

(їсти)

Борщик у…,

(горщику)

Кашка у…,

(жменьці)

Скибка у…,

(пазусі)

Грушки в… .

(фартушку)

Учитель в довільному порядку ще раз показує картки-блискавки, а діти знаходять місце слова у вірші, після чого картки прикріплюють на дошку.

II. Повідомлення теми і мети уроку.

– Ви відновили вірш Павла Тичини “Осінь така мила”. Сьогодні прочитаєте ще два його твори “Хор лісових дзвіночків” і “Сонце і дим”.

III. Опрацювання вірша П. Тичини “Хор лісових дзвіночків”.

1. Словникова робота.

Читання слів, поданих аналітико-синтетичним способом.

2. Читання вірша (мовчки).

– Який настрій створює вірш?

– Хто є героєм вірша?

3. Читання вірша вголос “ланцюжком”.

– Яку картину ви уявляєте, читаючи вірш?

4. Опрацювання змісту вірша.

– Що Дзвіночки славили у своїй пісні? Що вони люблять?

– До чого закликають хмарки? Які побажання висловлюють?

– Які слова у вірші “дзвенять”? А які звучать піднесено? Які – спонукально? Прочитайте.

– Що можна почути і побачити за словами вірша?

– З якою метою Тичина використав повтори у вірші?

5. Виразне читання вірша.

– Прочитайте вірш уголос так, щоб слухачі почули, як співають квіти на лісовій галявині.

6. Слухання пісні “Хор лісових дзвіночків”.

– Чи вдалося автору музики передати почуття поета?

IV. Опрацювання вірша П. Тичини “Сонце і дим”.

1. Слухання вірша, який читає вчитель.

– Від чийого імені ведеться розповідь?

– Яку пору року описав автор?

2. Словникова робота.

Вправа на розширення поля читання. Робота у парі на картках.

3. Повторне читання вірша мовчки.

– Які почуття викликає у вас вірш?

4. Аналіз вірша і вибіркове читання.

– В яку пору дня описано місто?

– Яким видалося місто поету?

– Яким видався автору дим? Прочитайте.

– Прочитайте опис саду.

– Яким здався дим проти сонця?

– Які кольори створюють незвичайність побаченого?

5. Вправи на вдосконалення навичок читання.

А) Читання “буксиром” у парі з сусідом по парті.

Б) Гра “Хто швидше?”.

– Знайдіть у вірші прикметники, які поет використав для опису віконець (Позолочені), диму (Зимній, патлатий, золотисто-рудуватий), саду (Синій), світу (Молодий).

– Знайдіть у вірші і прочитайте, які дії виконували ми (Вийшли, не стрічали), дим (Зверта, тане), сад (Убрався), гілля (Звиса).

В) Читання “Незнайком”.

6. Творча робота на основі прочитаного.

А) Гра “Доповни вірш”.

– Які кольори ви могли б додати у вірш? Зачитайте свої доповнені речення.

Б) Словесне малювання.

– Які картини можна намалювати за рядками вірша? Розкажіть.

7. Виразне читання вірша.

– Прочитайте вірш, передаючи захоплення красою зимового ранку.

8. Робота в зошитах (с. 44, завд. 1-5).

V. Підсумок уроку.

– З творчістю якого поета ознайомились на уроці? Що дізналися про нього?

– Яким темам присвячував Павло Григорович Тичина чимало своїх віршів?

– Який із віршів, що читали сьогодні, сподобався більше? Чому?

– Інший український поет Максим Рильський писав про Тичину: “Тичина і пісня – брат і сестра”. Чи погоджуєтесь ви із цим твердженням?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

МУЗИКА ПРИРОДИ У ПОЕЗІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ – ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ