Мультіпродуктний дилінг

Дилінг за своєю суттю є операцією купівлі-продажу активів з метою отримання прибутку на різниці їх курсів і вартості. Назвати такий процес отримання прибутку надійним досить важко. Однак при певній частці успіху і наявності досвіду ці угоди можуть призвести до солідного прибутку.

На сьогоднішній день дилінг є серйозним і прибутковим видом бізнесу. Розрізняють монопродуктний і мультіпродуктний дилінг. Якщо учасником монопродуктного дилінгу може бути практично будь-яка людина, який вирішив обміняти валюту за вигідним для себе курсом, то мультіпродуктний дилинг має на увазі під собою якусь підготовку, технічне оснащення і вміння аналізувати ситуацію на ринку валют.

Мультіпродуктний дилінг

В економічній теорії під мультіпродуктним дилінгом розуміють арбітраж на різних відсотках або курсах цінних паперів, які можуть бути перераховані через інші фінансові інструменти.

Основними видами мультіпродуктного дилінгу є:

    Процентний арбітраж; Дилінг на свопи.

Арбітражем називають угоду купівлі-продажу валюти між двома учасниками. Дана угода відбувається за узгодженим курсом на певну дату. Мета такої операції полягає в отриманні прибутку від різниці курсів на момент укладання угоди.

Своп – це плата за те, що період здійснення угоди переходить на наступний банківський день. Це своєрідна плата за можливість брати участь в угодах з купівлі або продажу валюти.

Основа даного виду мультіпродуктного дилінгу полягає в різниці курсів однієї і тієї ж валюти в різних банках або країнах.

Всі вироблені угоди з валютою економісти поділяють на:

    Валютний арбітраж; Просторово-валютний арбітраж.

Крім даної класифікації, ці види угод діляться на прості і складні. Прості угоди купівлі-продажу здійснюються з двома валютами, складні або троїсті – з трьома або більше валютами.

Найбільш часто використовуваним варіантом отримання прибутку на різниці курсів валют є валютно-процентний арбітраж, який має на увазі одночасне вчинення як валютної операції, так і операції по депозиту.

Мультіпродуктний дилінг на свопи

Практично всі валютні операції розраховані на один банківський день. Після його завершення всі операції повинні бути закриті, і проведені розрахунки між учасниками. Однак існує практика не закривати угоди протягом декількох днів або тижнів. Якщо операція не закрита, то розрахунок між її учасниками не проводиться.

У разі якщо операція не закривається, то її учасник умовно бере куплену валюту в кредит, а знову купується валюта лягає на його депозит. Однак розпоряджатися грошовими коштами таким чином учасникам ринку можна, лише сплативши певну суму. Ця сума називається своп.

Розрізняють позитивний і негативний своп. Позитивним своп вважається, якщо відсоток по депозиту перевищує відсоток по кредиту. У такому випадку учасник дилінгу платить гроші за користування валютою і при цьому отримує прибуток. У разі негативного свопу відсоток по кредиту перевищує відсоток по депозиту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Мультіпродуктний дилінг