Мова і свідомість. Пізнавальні процеси

Потреби людей і тварин. У людини, як і у тварин, є потреби, закріплені генетично: в їжі, воді, комфортній температурі, у спілкуванні. Такі потреби називають базовими, бо без їх задоволення людина не може існувати фізично. Вроджені безумовні рефлекси і вироблені на їх базі умовні рефлекси дозволяють людині задовольняти свої потреби.
Поряд з базовими формуються і вторинні потреби, наприклад в предметах користування, створених суспільством в процесі трудової діяльності.
З самого раннього віку потреби дитини розвиваються і стають все більш різноманітними. Залежить це від рівня розвитку суспільства і матеріального достатку сім’ї, моди на ті чи інші предмети споживання. Поряд з матеріальними потребами розвиваються і духовні потреби в мистецтві, читанні, творчої діяльності. Вони є важливим стимулом у розвитку особистості.
Роль мови в пізнанні та праці. Пізнавальні здібності людини значно вище, ніж такі у тварин. Тварини в своїй поведінці орієнтуються тільки на натуральні об’єкти. Люди ж використовують словесні символи, які замінять ці природні об’єкти і дають можливість спочатку розробити сценарій передбачуваних дій, а вже потім діяти.
Мова складається зі слів. Кожне слово має свій сенс, тобто пов’язане з певним предметом, дією або станом. Одні слова позначають предмети, інші – їх якості, треті – обставини, четверті – дії. Але мова – це не просто набір слів. Існують певні граматичні правила, які пов’язують окремі слова у фрази. І саме фраза дає нам можливість розповісти про події, що відбуваються з нами і навколо нас. Реагувати на слова-команди можуть і тварини, але створювати і усвідомлювати нові зв’язки за допомогою слів властиво лише людині, засвоїв лексику і граматику мови.
Не слід забувати, що слова – всього лише символи, що судження, висловлені за допомогою слів, можуть бути і вірними, і помилковими. Перевірка правильності твердження здійснюється практикою, особистим і суспільним досвідом.
У житті людина стикається з великою кількістю завдань, і в його пам’яті накопичуються способи їх вирішення. Однак не все, що запам’ятала людина, може їм усвідомлювати. Здатність вирішувати завдання за допомогою підсвідомого досвіду називають інтуїцією. При цьому людина може чинити правильно, але пояснити, чому він вчинив так, а не інакше, не може.
Роль мови у розвитку вищих психічних функцій. Поведінкою маленької дитини зазвичай керують дорослі. Вони показують йому необхідні дії і називають їх. Поступово настає момент, коли дитина сама в змозі виконати словесну інструкцію. Надалі дитина сама починає проговорювати ті дії, які він збирається зробити, як би даючи інструкцію собі самому. Це особливо чітко проявляється під час гри. Словесні репліки-команди надалі переходять у внутрішню мову. Інструкції вже не будуть такими довгими, але будуть цілком достатніми, щоб організовувати усвідомлена поведінка.
Таким чином, мова стає не тільки засобом спілкування, а й засобом організації своєї власної поведінки.
Пізнавальні процеси. Розвиток мови стає ключовим моментом у формуванні особистості. Вона відкриває необмежені можливості для освоєння досвіду попередніх поколінь.
До пізнавальних процесів відносять відчуття, сприйняття, пам’ять, уяву і мислення, а також уявлення пам’яті і уяви. Відчуття і частково сприйняття ми розглянули раніше, коли знайомилися з функціями головного мозку (§ 46) та аналізаторами (§ 48).
Відчуття і сприйняття. Відчуттям називають відображення окремих властивостей предмета. Сприйняттям називають відображення предмета в цілому. І відчуття і сприйняття здійснюються тільки тоді, коли предмети впливають на наші органи чуття. “Тверде”, “холодне”, “червоне”, “кисле” – це відчуття. “Яблуко” – це сприйняття, тому що в ньому синтезований цілий ряд властивостей, що дозволяють нам визначити цей предмет в цілому. Кожне сприйняття або відчуття має словесний еквівалент, що дозволяє, з одного боку, керувати сприйняттям, а з іншого – описувати те, що ми сприйняли, і передавати цю інформацію іншим людям.
Предмети і явища, які стають центром нашої уваги, називають об’єктами сприйняття, все інше називають фоном.
Коли ми розглядали на малюнку 148, Б двоїсте зображення (вазу і два профілі), то в залежності від того, що ми вважали об’єктом сприйняття, а що – фоном, ми бачили то одне зображення, то інше (то профілі, то вазу). Зміст сприйняття буде теж змінюватися: якщо прийняти на малюнку 148, В дві смужки на голові за дзьоб, можна побачити качку, але якщо взяти ці смужки за вуха, то виходить кролик.
Поняття “об’єкт сприйняття” і “фон” потрібні для багатьох практичних цілей. Якщо ми хочемо замаскувати людини або який-небудь предмет, ми повинні зробити так, щоб фон і об’єкт сприйняття розрізнялися мало.
У реклами зовсім інші вимоги. Об’єкт сприйняття повинен бути максимально помітним, що привертає до себе увагу, а фон повинен підкреслювати об’єкт і контрастувати з ним.
Спостереження – це цілеспрямоване сприйняття, де суворо визначено, що треба постаратися побачити і в якому порядку, які виміри треба проводити і в який час. Одна і та ж ситуація різними людьми може бути сприйнята і описана по-різному. Одна справа, коли людина точно описує факти, і зовсім інша – коли він осмислює їх і висловлює свої емоції з їх приводу. І самі факти, і осмислення їх мають самостійну цінність, тому підміняти одне іншим не можна.
Нерідко люди описують не стільки факти і події, свідками яких вони були, скільки свої переживання з приводу цих подій. Наприклад, що можна зрозуміти з такого висловлювання мами з приводу хвороби сина: “Ох, я всю ніч не могла заснути, тому що мене будив його кашель… Я вся іспережівался, голова моя розколюється, мене трохи удар не вхопив, коли я доторкнулась до його лобі “. Зрозуміти з цієї розповіді, коли почався кашель, яка була температура і в який час її вимірювали, неможливо.
Подання пам’яті та уяви. Відомо, що відчуття і сприйняття припиняються після того, як предмети, звуки та інші подразники перестають діяти на наші органи чуття безпосередньо. Але вони тривають у вигляді уявлень. Подання пам’яті – це сліди колишніх відчуттів і сприймань. Вони невиразність, фрагментарні. У пам’яті як би спливає то одна, то інша деталь предмета або обстановки. Уявлення неточні. Вони можуть доповнюватися деталями, яких насправді не було, тим часом як інші деталі, може бути більш важливі, виявляються забутими.
Уявляти собі ми можемо і об’єкти, і навіть цілі сцени, яких ніколи не було. Ці уявлення називаються уявленнями уяви. Без них не може обійтися жодна письменник, ні художник, ні вчений, ні будівельник, оскільки з уяви починається творчість. Саме творча уява дозволяє людині винаходити речі, яких не було до нього, а потім втілювати їх у матеріалі.
Пам’ять. Якщо образи навколишніх предметів, що залишилися у вигляді уявлень, фрагментарні і неточні, то пам’ять – явище значно більш стійке, оскільки спирається на мову. Складно уявити візуально образ людини. Набагато легше відповісти, якого кольору його волосся, якої форми ніс, який у нього тембр голосу і т. Д.
Пам’ять – досить складний процес. Він складається з запам’ятовування інформації, її зберігання та відтворення.
Розрізняють пам’ять логічну і механічну. Механічна пам’ять заснована на повторенні: матеріал повторюють до повного його запам’ятовування. При використанні логічної пам’яті людина намагається представити взаємозв’язок між описаними подіями або явищами. І тоді вдається не тільки відтворити текст, але і порядок, в якому була викладена інформація. Наприклад, телефон 345-16-25 можна просто завчити, але можна запам’ятати його так: 345-42-52. Якщо запам’ятати три послідовні цифри 3, 4, 5, то відтворити інші не складе труднощів. У першому випадку ми використовували механічну пам’ять, у другому – логічну.
При запам’ятовуванні важлива установка на його тривалість. Справа в тому, що короткочасна і довгострокова пам’ять мають різні механізми. Більшість сучасних вчених вважають, що в першому випадку в системі ланцюгів нейронів утворюються безперервно циркулюють потоки нервових імпульсів, а в другому – виробляються хімічні речовини, направляючі збудження по потрібним каналах зв’язку. Короткочасну пам’ять називають оперативною, так як вона діє тільки на час проведеної операції. Вам повідомили номер, за яким треба дзвонити. Ви його пам’ятали, коли набирали. Але після того, як ви почули сигнал “зайнято” і спробували набрати номер знову, з’ясувалося, що ви його забули. Скінчилася операція набору номера – скінчився і термін пам’яті.
При заучуванні важливо знати, який аналізатор краще сприймає інформацію. У одних добре розвинена зорова пам’ять, у інших – слухова, у третіх – моторна: вони легше запам’ятовують текст, який записали (або законспектувати) самі. Для четвертих вигідніше заучувати вголос, щоб у роботі брала участь і слухова і моторна пам’ять.
Уява. Образи уяви закріплюються за допомогою мови і можуть передаватися іншим людям у вигляді художніх образів або наукових припущень, які потім будуть проаналізовані логічним мисленням і використані в побудові задумів при створенні нових речей.
Розрізняють активне і пасивне уяву. Активна уява дозволяє людині до початку його роботи уявити собі те, що вийде в результаті. Ці образи дозволяють довести виріб до необхідного рівня, будь то саморобка в руках дитини або космічний корабель у кресленнях генерального конструктора.
Від активного уяви слід відрізняти пасивне уява, яка підміняє собою активні дії.
Якщо перечитати роман І. А. Гончарова “Обломов”, то неважко помітити, що більше половини роману присвячено мріям головного героя. Він вважає себе то великим полководцем, то великим артистом, то робить безліч найблагородніших вчинків, але все це не сходячи зі свого дивана. По суті, ці мрії – відхід від реального життя.
Мислення – це узагальнене і опосередковане пізнання дійсності. Сучасні люди не жили в часи перших кроманьйонців. Ми не чули і не могли чути їх мову. Проте ми стверджуємо, що вони вміли розмовляти. Чому? Тому що кроманьйонці мали виступ підборіддя, до якого прикріплювалися м’язи, що у членороздільноюмови. Тому що їх ліва півкуля, судячи по відбитках мозку на кістках черепа, було дещо більше правого. Знання загальних закономірностей дозволяє за одними даними знаходити інші (раніше невідомі). У цьому суть опосередкованого пізнання. У нашому прикладі за будовою черепа була визначена ступінь розвитку мови у людей доісторичного періоду.
Конкретне мислення існує і у вищих тварин, а ось абстрактне мислення – суто людська особливість. Абстрактне мислення – це вміння переводити інформацію про реальні об’єкти в символи, мініпуліровать з цими символами, знаходити якесь рішення і це рішення знову застосовувати до об’єктів.
Якщо відчуття відображає окремі властивості предмета, а сприйняття – предмет в цілому, то абстрактне мислення схоплює те загальне, що є у кількох подібних предметів. У результаті цього формується узагальнене поняття. Воно характеризує найбільш важливі ознаки групи предметів і виражається словесним визначенням. Так, поняття “дерево” включає багато видів деревних рослин, що відрізняються від чагарників або трав.
Поняття бувають конкретні: “береза”, “осика”, “сосна”, але бувають і узагальнені, наприклад “ліс”, “рослинність Землі”.
Сукупність індивідуальних особливостей мислення людини називають розумом. Самостійність, критичність, гнучкість, творча ініціатива, вибірковість – основні якості розуму.
Велику цінність являє самостійність мислення. Разом з промовою дитина засвоює не тільки слова і граматику, а й логічні правила мислення. Тільки опанувавши інструментом мислення – логікою, людина отримує можливість робити правильні висновки і не помилятися в них.
Будь-яке судження і умовивід можуть бути або правильними, або помилковими. Уміння перевірити їх і відстояти істину пов’язано з критичністю мислення. Уміння критично підійти до своїх висновків – важлива якість розуму.
Найбільш істотний недолік мислення пов’язаний з його консерватизмом, коли людина замикається в колі звичних рішень і не може перейти до принципово інших ідей. Пояснимо це невеликим прикладом. Якщо запропонувати людині з шести сірників побудувати чотири трикутники, він, як правило, намагається вирішити цю задачу на площині, що неможливо. Тим часом вирішити це завдання в просторі не становить труднощів: досить побудувати тригранну піраміду. При цьому один трикутник буде лежати в основі, а три трикутника стануть стінками піраміди.
Мислення завжди співіснує з уявою. Там, де недостатньо даних для того, щоб зробити правильний висновок, включається уява. Воно пропонує можливу схему рішення, яке потім перевіряється логічним мисленням, а потім практикою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Мова і свідомість. Пізнавальні процеси