Мотив роздвоєння особистості в концепції повістей В. Шевчука (“Місяцева зозулька із ластів’ячого гнізда” і “Горбунка Зоя”)

Аналіз повістей В. Шевчука “Місяцева зозулька із ластів’ячого гнізда” і “Горбунка Зоя” здійснюється з метою виявлення особливостей художньої системи й концептуального значення опозицій Добро – Зло, життя – смерть, врода – потворність.

Мотив роздвоєння особистості відповідає характерним особливостям головних героїнь повістей, проектуючись і на інших героїв твору. Зовнішня химерність є для них стихійним порятунком від зоднаковіння, способом збереження своєї внутрішньої осібності.

Розуміння подвійної природи жінки призводить до усвідомлення сласної двоїстої суті.

Вибудовується складна схема внутрішніх зв’язків і засобів взаємодії категорій життя – смерть, добро – зло, вродливе – потворне, які висвітлюють концепцію людини в системі твору, зокрема в повісті “Горбунка Зоя”. “…Людині не дано точного розуміння ні добра, ні зла, і ця пара між собою перемішується – зло є справжнє і позірне, як і добро” [1, 24].

Мотиви добра і зла, які, взаємообумовлюючись, співіснують в одному цілому, тісно пов’язані в повісті з поняттям життя і смерті.

Натомість у “Місяцевій зозульці…” моральні критерії відсутні у світі героїв, увага переноситься на проблему самотності людини, її місця і призначення. Не маючи змоги змінити світ, людина все ж таки повинна діяти, аби реалізувати свободу волі, не почувати себе рабом буденності.

Головна героїня керується у власному житті одвічною логікою буття – народити дитину, “а тоді бризнути тим молоком сонцеві у вічі, що омило воно й омолодило цей проклятий Богом світ” [2, 74].

Мотив смерті у повісті виявляється опосередковано, переплітаючись з мотивами смутку і самотності (образ дерева смутку).

Висвітлення проблеми пошуку духовного простору для людини, мотиви самотності, відчуженості людини, що є центром “буття в собі”, роздвоєння особистості дають можливість прочитання згаданих творів крізь призму філософії екзистенціалізму.

Шевчук В. Горбунка Зоя. Повість // Сучасність.- 1995.- №3.- С. 9-63.

Шевчук В. Місяцева зозулька із Ластів’ячого гнізда // Вечеря на дванадцять персон: житомирська прозова школа.- К., 1997.- С. 13-85.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Мотив роздвоєння особистості в концепції повістей В. Шевчука (“Місяцева зозулька із ластів’ячого гнізда” і “Горбунка Зоя”)