Моріс Метерлінк як теоретик і практик “нової драми”. Концепція символістського театру. Драма-феєрія “Синій птах” – лірична оповідь про пошуки щастя – ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання життя та творчості Моріса Метерлінка, значення його творчості для розвитку світової літератури; знання особливостей драматургії помежів’я ХІХ-ХХ ст.; навички сприймання інформації на слух; уміння виокремлювати головне; уміння оцінювати літературні явища; культуру мовлення; критичне мислення; любов до мистецтва; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; прагнення нових знань; комунікативну: навички роботи в групі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: зацікавленість спадщиною європейського театру; прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; найкращі моральні якості особистості).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, українська художня культура (мистецтво), українська література.

Основні терміни й поняття: “театр мовчання”, “театр смерті”, “театр надії”, драма-феєрія.

Обладнання: портрет М. Метерлінка, видання його творів, ілюстрації до них, таблиця “Етапи творчості М. Метерлінка”.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Поміж найяскравіших представників європейського театру найвидатнішим теоретиком і драматургом символізму можна вважати “бельгійського Шекспіра”, творця “театру смерті”, лауреата Нобелівської премії 1911 р., засновника символістського театру Моріса Полідора Марі Бернара Метерлінка, із творчістю якого ми почнемо докладніше знайомитися сьогодні.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Назвіть ознаки “нової драми”.

· Якою є специфіка драматургії М. Метерлінка?

· Що таке символізм?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає із загальним оглядом життєвого шляху М. Метерлінка.)

Моріс Метерлінк як теоретик і практик нової драми. Концепція символістського театру. Драма феєрія Синій птах  лірична оповідь про пошуки щастя  ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ  ПОЧАТКУ ХХ СТ

Моріс Метерлінк

2. Творчо-аналітична робота (запис до зошитів)

· Самостійно опрацюйте таблицю “Етапи творчості М. Метерлінка”. Найсуттєвіше занотуйте.

Етапи творчості М. Метерлінка

Період творчості

Основні події

Бельгійський

■ 1883 р.- перший вірш;

■ 1888 р.- поетична збірка “Оранжереї”;

■ 1889 р.- “Принцеса Мален” – перша п’єса, збірка віршів “Теплиці”;

■ 1896 р.- збірка “12 пісень”

Моріс Метерлінк як теоретик і практик нової драми. Концепція символістського театру. Драма феєрія Синій птах  лірична оповідь про пошуки щастя  ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ  ПОЧАТКУ ХХ СТ

“Театр мовчання” (“Статичний театр”) – головне актори передають не словами, а жестами, мімікою й рухами; слова багатозначні, висловлювання тьмяні; тривожне очікування чогось таємничого, часто жахливого створює напруженість дії

Французький

■ 1890 р.- одноактні п’єси “Непрошена”, “Сліпі”;

■ 1892 р.- драма “Пелеас і Мелісанда”;

■ 1896 р.- “Скарб смиренних”

Моріс Метерлінк як теоретик і практик нової драми. Концепція символістського театру. Драма феєрія Синій птах  лірична оповідь про пошуки щастя  ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ  ПОЧАТКУ ХХ СТ

Провідні теми творчості: смерть і значення людського життя, місце й роль людини в суспільстві, в історії. “Театр смерті” – дія містично-символічна, відбувається в умовних обставинах; не має конкретних ознак дії та часу; головне – передчуття; присутність Смерті, Невідомого (Бога); прагнення знайти ідеал; переважання темних кольорів; персонажі позбавлені індивідуальних рис

Пізній

1908 р.- “Синій птах” (герої подорожують світом у пошуках щастя, а знаходять його у себе вдома)

Моріс Метерлінк як теоретик і практик нової драми. Концепція символістського театру. Драма феєрія Синій птах  лірична оповідь про пошуки щастя  ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ  ПОЧАТКУ ХХ СТ

У пізніх п’єсах Метерлінк звертався до біблійних, казкових та історичних сюжетів. Мотив смерті постійно присутній у творах письменника, а в пізній творчості зростає захоплення містикою й окультизмом.

У філософських есе Метерлінк звертається до філософії й естетики символізму. У найвідоміших філософських творах “Життя бджіл” (1901), “Життя термітів” (1926) і “Життя мурашок” (1930) письменник намагався пояснити життя та діяльність людини за допомогою аналогій із природою.

Моріс Метерлінк як теоретик і практик нової драми. Концепція символістського театру. Драма феєрія Синій птах  лірична оповідь про пошуки щастя  ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ  ПОЧАТКУ ХХ СТ

“Театр надії” – дія казково-романтична; оптимізм, добрий гумор, веселий, радісний настрій; боротьба добра та зла; головне – пошуки істини, пізнання; зображення нереального життя; головний мотив – всемогутність людини; Невідоме ототожнено з Богом

3. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

– Окремі драми М. Метерлінка перекладали Леся Українка, Євген Тимченко, Марія Грінченко, Наталя Кобринська, Федір Крушинський та ін. Твори Метерлінка значно вплинули на перебіг українського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Творчістю драматурга захоплювалися також Іван Франко, Ольга Кобилянська, Василь Стефаник, Михайло Коцюбинський, Олександр Олесь. У радянській Україні “Синього птаха” перекладали Максим Рильський і Надія Гордієнко-Андріанова, але окремою книжкою драму не публікували.

За доби незалежності оприлюднено переклад з російської Степана Грицюка (1997) та низку переказів (Юрія Надзбручанця та ін.), а також видано друком п’єси у коментованому перекладі Дмитра Олександровича Чистяка (“Сліпі”, “Пелеас і Мелісанда”, “Аріадна та Синя Борода”, “Блакитний птах”, “Принцеса Малена”, “Непрохана”, “Сліпі”, “Семеро принцес”, “Алладіна і Паломід”, “Всередині”, “Смерть Тентажиля”).

У літературознавчих розвідках до драматургії Нобелівського лауреата звертались І. Франко, Леся Українка, О. Білецький, М. Рильський, К. Шахова, Я. Кравець, Д. Чистяк та ін.

4. Теорія літератури (запис до зошитів)

Драма-феєрія (або феєрія; фр. Feerie, від фр. Fee – фея, чарівниця) – один із жанрових різновидів драми. Для цього виду характерний фантастично-казковий сюжет, де поряд із людьми діють створені уявою письменника фантастично-міфічні істоти. Сценічна дія феєрії відзначається використанням сценічних ефектів та трюків.

Особливості драми-феєрії

■ Фантастично-казковий сюжет.

■ Дійові особи: міфічні або фантастичні істоти.

■ Відбуваються надзвичайні історії.

■ Безліч театральних ефектів та трюків.

Єдиною феєрією в українській літературі є драма “лісова пісня” лесі Українки.

5. Розповідь учителя

– Філософську драму-феєрію “Синій птах” М. Метерлінк створив 1908 р. У цей період автор уже по-новому розглядав життя та творчість. На естетичні пошуки Метерлінка вплинула ідеалістична філософія, за якою люди мають шукати ідеальний світ за допомогою підсвідомості. Цей світ має таємничу сутність, зрозуміти яку можуть лише чисті душею люди.

Художні особливості п’єси “Синій птах” визначає вже сам жанр п’єси-феєрії, у символіці якої чітко окреслені оптимістичні тенденції – віра у кращу долю людини, у майбутнє. Виняткова спостережливість автора, уміння бачити довкілля у незвичному забарвленні допомогли йому створити широке й гуманістично насичене літературне полотно.

Попри казковий характер та гуманістичне спрямування, твору притаманне глибоке філософське насичення простої й по-людськи доброї оповідки, у якій постійно здійснюється усвідомлення складного через просте, високого через буденне. Філософський зміст пошуку щастя автор розкрив за допомогою характерних для ідеалістичної філософії категорій: тем і мотивів часу, буття, сну, дороги тощо.

Герої п’єси – діти бідного дроворуба Тільтіль і Мітіль у супроводі сил природи вирушають на пошуки Синього птаха, що символізує істину й щастя. Вони потрапляють до Країни Спогадів, Царства Майбутнього, Садів Блаженств, переживають незвичайні пригоди, долають усілякі перешкоди. Повернувшись додому, знаходять Синього птаха у своєму будинку. Метерлінк так сформулював основну думку твору: “Я хотів сказати, що людство завжди має прагнути [рухатися] вперед, що в цих блуканнях воно завжди зростає, наливається новими соками…”.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення: “Творчість Метерлінка – це…”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати драму-феєрію “Синій птах” М. Метерлінка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Моріс Метерлінк як теоретик і практик “нової драми”. Концепція символістського театру. Драма-феєрія “Синій птах” – лірична оповідь про пошуки щастя – ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ