Моральні уроки балади Король Лір і його дочки. Король Лір як вічний образ – Балада Король Лір і його дочки – Билини і балади

Мета: завершити цілісне аналітичне дослідження тексту балади “Король Лір і його дочки”, закцентувати увагу учнівської аудиторії на глибокий психологізм та моральний аспект твору; схарактеризувати образ короля Ліра, розкрити його роль як вічного образу в світовій літературі; формувати аналітичні здібності учнів; розвивати навички психологічного аналізу тексту та аналізу художніх образів; сприяти вихованню гармонійної, духовно багатої особистості.

Обладнання: ілюстрації та учнівські малюнки до балади “Король Лір і його дочки”, фрагменти художнього фільму “Король Лір”.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

– Який народ створив фольклорну баладу “Король Лір і його дочки”. Дайте визначення народної балади.

– Якими постають перед нами герої на початку твору?

– Як повівся король Лір зі своїми дочками?

– Чи всі дочки виказали батькові пошану та любов?

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Продовжуємо нашу мандрівку світом староанглійської балади та складними провулками людської душі. Сьогодні спробуємо дослідити психологічні колізії, що відбуваються з героями балади, збагнути причину трагедії долі головних героїв.

Проблемне завдання: зрозуміти, у чому полягає надзвичайна популярність балади “Король Лір і його дочки” та її значення для розвитку світової літератури.

IV. Аналітико-інтерпретаційне дослідження тексту балади

– Які думки виникли у вас після розпочатої на минулому уроці аналітичної роботи та повторного перечитування балади “Король Лір і його дочки”?

– Що найбільше вразило вас, як дітей своїх батьків, у поведінці короля Ліра?

– Визначте причину, чому розлютився король на Корделію? Доведіть текстом балади свою думку.

– Як учинив король Лір з “нелюбою дитиною”? Оцініть з точки зору моралі вчинок короля як батька.

– Чому Корделія не знайшла притулку в Англії? (Розкривається ще одна риса короля Ліра як державного діяча – абсолютний тотальний контроль над підданцями.)

– Поміркуйте, чому французький король не тільки прихистив Корделію у себе, дізнавшись про її трагедію та вчинену проти неї несправедливість, а й узяв її за дружину? (З одного боку, в баладі показана позиція гуманної людини – захистити невинну, з іншого – розкривається образ Корделії, що здатна викликати не тільки співчуття, а й щире кохання.) Аргументуйте відповіді, використовуючи цитати для характеристики Корделіїї (звіт IV групи за домашнім завданням.)

– Чому король поділив своє королівство між старшою та молодшою дочками? Чому не залишив собі геть нічого? На що він розраховував? (Лір, не дивлячись на свій норов, беззаперечно довіряє своїм дітям. Розкривається ще одна риса героя: наївність і довірливість.)

– Яким було життя короля Ліра у старшої дочки? Які риси характеру поступово розкриваються в образі Регани? Використайте цитатний матеріал (звіт ІІ групи за домашнім завданням). (Регана принизила свого батька передусім як короля, володаря держави, відмовивши йому в атрибуції влади. Тим самим вона виказала йому й свою зневагу як дочка.)

Продовження роботи над опорною схемою “Сутність відповідей дочок короля Ліра”

Регана

Готова я за вас і кров пролити

Моральні уроки балади Король Лір і його дочки. Король Лір як вічний образ  Балада Король Лір і його дочки  Билини і балади

Позбавила батька пошани та життя, гідного короля

Презирство та зневага

Гонорелля

Волю хоч би найтяжче бідувати

Моральні уроки балади Король Лір і його дочки. Король Лір як вічний образ  Балада Король Лір і його дочки  Билини і балади

Готовність прийняти страждання заради батька

ЛЮБОВ

Корделія

“Я рада… Свій довг дитячий все сповняти

Моральні уроки балади Король Лір і його дочки. Король Лір як вічний образ  Балада Король Лір і його дочки  Билини і балади

Бути просто слухняною дочкою та пам’‎ятати про свій обов’‎язок дочки

– Як відреагував король Лір на поведінку старшої дочки? Які риси характеру проявляє герой? (З гнівом та образою звинувачує дочку в несправедливості. Король Лір гнівлива людина, проте він гостро відчуває несправедливість та повстає проти неї.)

– Як повела себе середня сестра – Гонорелля? Чому вона підтримала безсоромний вчинок старшої Регани? Чому народні автори порівнюють її зі змією? Підтвердьте свої висновки цитатами (звіт ІІІ групи за домашнім завданням). (“Так вам і слід!- почув від лютої змії…” Середня дочка принизила свого батька ще більше – не як короля, а як людину, запропонувавши йому жити зі слугами та споживати недоїдки. Вона, дійсно, змія – холодна, жорстока, з отруйним жалом ненависті.)

Завершення роботи зі схемою “Сутність відповідей дочок короля Ліра”

Регана

Готова я за вас і кров пролити

Моральні уроки балади Король Лір і його дочки. Король Лір як вічний образ  Балада Король Лір і його дочки  Билини і балади

Позбавила батька пошани та життя, гідного короля

Презирство та зневага

Гонорелля

Волю хоч би найтяжче бідувати

Моральні уроки балади Король Лір і його дочки. Король Лір як вічний образ  Балада Король Лір і його дочки  Билини і балади

Відмовила батькові у найменшому – жити у родині, прирівнявши його до слуг, прирікши на голодне існування

Корделія

“Я рада. Свій довг дитячий все сповняти

Моральні уроки балади Король Лір і його дочки. Король Лір як вічний образ  Балада Король Лір і його дочки  Билини і балади

Бути просто слухняною дочкою та пам’‎ятати про свій обов’‎язок дочки

ЛЮБОВ

– Хто ж із дітей залишився вірним своїм словам про любов та обов’‎язок перед батьком?

– Чому дочки врешті-решт виганяють нещасного батька, прирікши на жебрацьке життя?

“Так обі донечки по двічі

Його відправили без жодного пардону;

Жебрацький кий узяв у руки той,

Що королівськую носив корону.”

(Слова старшої та середньої дочок щодо готовності прийняти смерть заради батька виявилися суцільною брехнею, насправді сестри холодні та бездушні егоїстки.)

– Розкрийте роль метафори Лірового жебрацтва. (Жебраком король Лір став не тільки фізично, він жебрак як батько і як король, тому що власними руками позбавив себе влади, привів до влади дочок-зрадниць та вигнав ту, яка любила його по – справжньому.)

– Чому тільки тепер король Лір згадує слова найменшої дочки Корделії? (Втративши корону, дім та дітей, старий Лір нарешті збагнув щирі почуття Корделії, її чисту душу.)

– Чому Лір не йде до Корделії? (Усвідомлює страшну несправедливість, що скоїв як батько проти власної дитини.)

– Поміркуйте, в чому криється причина божевілля героя? (З одного боку, душевна рана, яку причинили йому власні доньки, з іншого – страшна несправедливість, що батько вчинив проти власної дитини, стали причиною божевілля короля Ліра.)

– Як поводить себе Корделія, коли короля, бідного жебрака, приводять до неї? Зверніть увагу на нашу схему, чи потрібно щось в ній змінювати? (Корделія залишається вірною своїм словам, вона поводить себе як слухняна дитина, незважаючи на жорстокість батька у ставленні до неї.)

– Що зробила Корделія заради батька? (Повернула короля Ліра на царство та віддала за батька життя.)

– Чому невідомим авторам знадобилося “вбивати” Корделію? (Горе, що спіткало короля, це покарання за його жорстокий вчинок проти власної дитини.)

– Чому Лір не пережив смерті Корделії? (Біль від втрати єдиної дитини, що залишилися йому вірною, та усвідомлення того, що він певною мірою винен у її смерті, й спричинили смерть героя.)

– Розгляньте ілюстрацію до балади, створену П. Татарниковим, “Король Лір та мертва Корделія”. Чи вдалося художнику передати горе та відчай батька?

– Поміркуйте – як поданий у баладі образ короля Ліра, статично чи в розвитку? Підтвердьте свої висновки цитатами з тексту (звіт І групи за домашнім завданням). (Король Лір на початку твору показаний жорстоким егоїстом, що вимагає покори та великої любові не тільки від підданих, а й від своїх дочок. Шлях страждання та спокути змінюють героя, у фіналі твору ми бачимо люблячого батька, людину, що картає себе за учинену ним несправедливість.)

Створення порівняльної таблиці “Образ короля Ліра в баладі “Король Лір і його дочки”.

Король Лір на початку балади

Король Лір у фіналі балади

Сильний правитель

Жебрак, якому дочка повернула владу

Жорстокий батько

Люблячий батько

Людина, що легко піддається лестощам

Пройшов важкий шлях від засліплення лестощами до прозріння

Недалекоглядний егоїст

Людина, що усвідомила свою провину та важко картає себе за це

– Виразно прочитайте фінал балади. Чому, по – вашому, сестер стратили? (Зло має бути покаране.)

V. Підсумкова бесіда в просторі означеної теми

– У літературі є образи, що вийшли за рамки своїх творів та стали духовним здобутком людства. Ці образи несуть у собі питання, що є вічними, та надихають інших митців на створення власних творів. Тому їх називають “вічними образами” в літературі. Таким образом, наприклад, є Прометей. Чому ж образ короля Ліра називають “вічним образом”? Аргументуйте свої міркування.

– У старших класах ми будемо вивчати творчість геніального англійського драматурга Вільяма Шекспіра. Серед творчого доробку митця є трагедія “Король Лір”, створена на основі балади. Поміркуйте, чому балада надихнула В. Шекспіра на написання свого твору?

– На основі трагедії В. Шекспіра створені кінострічки. Перегляньте фрагмент, що зображує божевільного Ліра. Подумайте, чому Шекспір увів у текст трагедії монолог божевільного короля (це відображено й у художньому фільмі)? Наскільки цей монолог увиразнює страждання короля Ліра порівняно з народною англійською баладою?

– Ми працювали з текстом балади в перекладі українського письменника, поета, філософа та перекладача Івана Франка. Як ви вважаєте, чим балада про короля Ліра зацікавила Франка?

– Які моральні проблеми, що актуальні й сьогодні, порушуються в баладі?

– Яке застереження несе текст балади для батьків та дітей усіх часів?

– Які уроки винесли ви для себе з нашого дослідження?

VI. Аргументація й оголошення оцінок

VII. Домашнє завдання

Всім: 1. Дати розширену письмову відповідь на питання “Чому баладу “Король Лір та його дочки” називають оповіддю про дитячу невдячність?” Обсяг – 15-18 речень.

2. Прочитати інформаційну статтю підручника про Фрідріха Шиллера та його баладу “Рукавичка”. Усно скласти висловлювання про враження, отримане від прочитання балади.

За бажанням: Прочитати казку Божени Нємцової “Сіль дорожча за золото”, письмово порівняти образи короля з казки та короля Ліра. Обсяг – 15-18 речень (можна у формі порівняльної таблиці).

С. О. Тіхоненко,

Учитель зарубіжної літератури гімназії № 9

М. Кіровограда


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Моральні уроки балади Король Лір і його дочки. Король Лір як вічний образ – Балада Король Лір і його дочки – Билини і балади