Моногенне незалежне успадкування

Так як каріотип організму – диплоїдний набір хромосом, гени аутосом і хромосоми Х (гомогаметна стать, у людей жіночий – 46ХХ) представлені аллельними парами. Алельних гени, займаючи гомологічні локуси в гомологічних хромосомах (аутосомах або хромосомі Х), проявляючи властивості домінантності, рецесивності та інші (див. П. 4.3.1.2) і взаємодіючи між собою, визначають основні типи моногенного незалежного успадкування ознак (див. Табл. 4.3 ) – аутосомно-домінантний, аутосомно-рецесивний і, якщо мова йде про гетерозиготах, проміжний, коли жоден з двох алелей не проявляє щодо іншого алеля властивості абсолютної домінантності. Неповна пенетрантність домінантного алеля гена, що контролює розвиток аналізованого ознаки, вносить свої особливості в характеристики аутосомно-домінантного успадкування (рис. 4.31).

Так як хромосома Х присутній в каріотипі кожної особини незалежно від статі, ознаки, контрольовані її генами, формуються в фенотипах і чоловічих, і жіночих особин. Якщо це представники гомогаметний статі, що мають у каріотипі дві хромосоми Х, то завдяки можливості гомозиготности (домінантною або рецесивною), гетерозиготности або ситуації з неповною домінантністю виділяються принципово ті ж типи моногенного незалежного успадкування – домінантне, рецессивное і проміжне. Однак щоб підкреслити факт приналежності гена до статевої хромосомі Х, говорять про Х-сцепленим спадкуванні (на відміну від аутосомного). По-іншому йдуть справи у особин гетерогаметного статі, каріотипи яких несуть одну хромосому Х, яка має у парі статевих хромосом хромосому Y. Статеві хромосоми Х і Y відрізняються відсутністю повної гомології локусів (рис. 4.32). У зв’язку з цим за багатьма генами хромосоми Х особини гетерогаметного статі є гемізіготен, в силу чого ген хромосоми Х проявляє себе у фенотипі такий особини завжди, незалежно від того, представлений він домінантним або рецесивним алелем. Цим пояснюються деякі особливості рецесивного Х-зчепленого типу успадкування (рис. 4.33).

Наявність хромосоми Y виключно в каріотипі особин гетеро-гаметную статі дає підстави до виділення Y-зчепленого типу успадкування в якості самостійного і пояснює його особливості.

Головна з цих особливостей – те, що передача в ряду поколінь ознак, контрольованих генами хромосоми Y, якщо ці гени не мають гомологів в хромосомі Х, відбувається тільки по лінії особин гетерога-метного статі – у людей чоловічої статі (рис. 4.34).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Моногенне незалежне успадкування