Множення раціональних чисел

Дії з цілими числами мають такі ж властивості дій, як і з натуральними числами. Тобто, дії з раціональними числами мають властивості дій з цілими числами. Але при множенні раціональних чисел є ще додаткове властивість множення взаємно обернених чисел.

Щоб помножити 2 раціональних числа, потрібно помножити модулі цих чисел і перед відповіддю поставити знак “+”, коли у множників однакові знаки, або “-“, коли у множників різні знаки.

Приклад:

(-2) – (-3) = +6; (-0,5) – (+2) = -1;

(+2) – (+4) = +8; (+0,5) – (-4) = -2.

Множення раціональних чисел на нуль. Коли хоч 1 множник це нуль, то і твір буде нулем.

Приклад:

0 – (-5) = 0; (+2,5) – 0 = 0.

Множення раціональних чисел з різними знаками. Для множення кілька чисел з різними знаками, потрібно помножити модулі кожного числа і обчислити знак результату: коли кількість множників з негативними знаками парне, то твір стане зі знаком “+”, коли кількість множників з негативними знаками непарне, то твір стане зі знаком “-“.

Приклад:

(-5) – (+4) – (-2) – (-3) – (+10) = -1200 (кількість від’ємних множників непарне – 3).

(+2,5) – (-7,3) – (+ 4) – (-2) – (-1) – (+4) – (-0,5) = +292 (кількість від’ємних множників парне – 4).

Множення раціональних чисел на 1: результатом множення будь-якого раціонального числа a на 1 буде a. Тобто, a-1=a 1-a=a, для будь-якого раціонального числа a. Т. о., одиниця – це нейтральне числом по множенню.

Множення взаємно зворотних раціональних чисел. Коли множники – це взаємно обернені числа, значить їх твір одиниця. Тобто, a-a−1=1.

Таким чином, якщо помножити такі взаємнооборотні числа, як: 7/8 і 8/7 отримаємо одиницю. Аналогічно, множення -1,5 на -0,(6) у результаті буде 1, т. к. -1,5=-3/2 і -0,(6)=-2/3, а -3/2 і -2/3 – взаємно обернені числа.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Множення раціональних чисел