Міжнародний інститут з уніфікації приватного права (УНІДРУА)

Міжнародний інститут по уніфікації приватного права УНІДРУА проводить велику роботу у сфері уніфікації міжнародних торговельних правил. Інститут – це організація, створена в 1926 році як допоміжний орган Ліги Націй, під егідою якої в 1930 році було ухвалено три Женевські вексельні конвенції, часто іменовані “вексельними конвенціями”: Конвенція про єдиний закон про переказний і простий вексель; Конвенція про врегулювання деяких колізій законів про переказні і прості векселі; Конвенція про гербовий збір щодо простих і переказних векселів. В 1931 році в Женеві були підписані аналогічні вексельним чекові конвенції.

У 1940 р. став самостійною міждержавної організацією. В даний час її членами є 58 держав, у тому числі Болгарія, Угорщина, Куба, Польща, Румунія, Росія.

Основні завдання:

– вивчення шляхів гармонізації та координування приватного права окремих держав чи груп держав;
– підготовка однакових правових норм (у вигляді проектів) для поступового їх прийняття державами;
– створення типових законів;
-вироблення загальних принципів, правових настанов і т. п.

Інститут підготував понад сімдесяти проектів та досліджень у галузі приватного права, багато з яких стали чинними міжнародними інструментами. Серед найбільш важливих можна виділити наступні:

– Конвенція про туристичному договорі 1970 р.;
– Женевська конвенція про представництво в міжнародній купівлі-продажу товарів 1983 р.;
– Конвенція про міжнародну фінансову оренду (лізинг) 1988 р.;
– Конвенція про міжнародну відступлення дебіторської заборгованості (факторинг) 1988 р. і т. п.

В 1994 р. були випущені в світ Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, які традиційно складають загальну частину договірного права.

В області уніфікації правових проблем міжнародних комерційних угод видано Посібник з організації міжнародної мережі комерційної концесії (франчайзингу).

Інститут видає щорічник. Серед пріоритетів його роботи сьогодні є уніфікація приватного права у галузі створення однакового регулювання забезпечення прав (майнових інтересів) стосовно мобільного устаткування. У це поняття включається значна за своєю вартістю інвестиційне обладнання. Підготовлений проект конвенції про міжнародні інтереси в мобільному обладнанні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Міжнародний інститут з уніфікації приватного права (УНІДРУА)